Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu, w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu -,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’. ZP-26.3.2020

SIWZ – ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’

Zał. 1 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Przedmiar

Zał. 2 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – STWiOR

Zał. 3 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – PB A

Zał. 4 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – PB E

Zał. 5 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – PZD ZIS

Zał. 6 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – PZD DiUT

Zał. 7 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – PZD ZD

Zał. 8 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – N.A. aktualizacja zabezpieczenia b. i m.

Zał. 9 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – N.A. brama wjazdowa, furtka, ogrodzenie

Zał. 10 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – informacja do planu BIOZ

Zał. 11 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – PRK

Zał. 12 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Formularz ofertowy

Zał. 13 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Oświadczenie wykonawcy

Zał. 14 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Oświadczenie wykonawcy grupa kapitałowa

Zał. 15 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Wykaz wykonanych robót

Zał. 16 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Informacja o kierowniku budowy

Zał. 17 do SIWZ ,,Przebudowa…w Zgłobniu… Etap IX’’ – Wzór umowy

Skip to content