Pozyskane fundusze

„Konserwacja obrazów o tematyce religijnej w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego Wysokość dofinansowania:...

Zakup kolekcji kobiecych ubiorów i dodatków z francuskich domów mody

PROGRAM: Rozbudowa zbiorów muzealnych ZADANIE: Zakup kolekcji kobiecych ubiorów i dodatków z francuskich domów mody Zakup dofinansowano ze środków Ministra...

Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” (nabór I/2023, decyzja z dnia 6 marca 2023). Wysokość dofinansowania: 67 275,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 64 504,00 zł Marszałek Województwa Podkarpackiego

Zakup zabytkowej kolekcji historycznych strojów oraz akcesoriów damskich

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Program Rozbudowa zbiorów muzealnych– nabór 1– 2020) zakup zabytkowej kolekcji historycznych...

„Nieodkryte. Śladami Franciszka Kotuli”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych...

Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji

Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z...

EtnoCarpathia

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Trasngranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Okres realizacji: 01.11.2019-31.10.2021 Partnerzy Projektu:  – PW Stowarzyszenie Euroregion...

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej SSP i systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w budynku Muzeum Etnograficznego – Rynek 6 w Rzeszowie

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w kwocie: 50 000,00 zł

Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Program Wspieranie działań muzealnych): Modernizacja wystawy stałej...

Zakup zabytkowej kolekcji kobiecej garderoby wraz z zespołem akcesoriów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Program Kolekcje muzealne – I nabór 2018)...

1 2 3 4
Skip to content