Pozyskane fundusze

Zakup obrazu Józefa Mehoffera „Uskrzydlona postać”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzealne –I nabór 2014) zakup wyjątkowo...

Zakup obrazu Teodora Axentowicza (1859 – 1938) Na Gromniczną do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Zakup wybitnego obrazu Teodora Axentowicza (1859 – 1938) Na Gromniczną do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie dzięki decyzji Ministra  Kultury i...

„Historia na szkle zapisana” – uratowanie i zachowanie na przyszłość cennej kolekcji negatywów szklanych E. Janusza

Zakupiona kilka lat temu kolekcja fotograficzna po znanym zakładzie rzeszowskim Edwarda Janusza jest systematycznie poddawana zabiegom konserwatorskim, finansowanym zarówno ze...

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2008 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja...

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap II: Stabilizacja konstrukcyjna budynku

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2011 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Przebudowa...

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Wspieranie...

Dofinansowanie na realizację zadania Konserwacja barokowego gobelinu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2009 roku, otrzymało dofinansowanie na realizację zadania Konserwacja barokowego gobelinu /Francja pocz. XVIII w./, ze...

Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Jana Stanisławskiego

Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Jana Stanisławskiego „Pejzaż ze słonecznikami” („Słoneczniki”), ok.1905, (olej/tektura,...

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń XVI- wiecznego spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI. spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe. Etap II: Opracowanie dokumentacji...

Ratownicze badania archeologiczne na grodzisku i zamczysku w Przedmieściu Czudeckim stan. 7 oraz późnopaleolitycznym obozowisku w Rudnej Wielkiej stan. 4 woj. podkarpackie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2007 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 45...

1 2 3 4
Skip to content