Pozyskane fundusze

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap II: Stabilizacja konstrukcyjna budynku

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2011 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Przebudowa...

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Wspieranie...

Dofinansowanie na realizację zadania Konserwacja barokowego gobelinu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2009 roku, otrzymało dofinansowanie na realizację zadania Konserwacja barokowego gobelinu /Francja pocz. XVIII w./, ze...

Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Jana Stanisławskiego

Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Jana Stanisławskiego „Pejzaż ze słonecznikami” („Słoneczniki”), ok.1905, (olej/tektura,...

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń XVI- wiecznego spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI. spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe. Etap II: Opracowanie dokumentacji...

Ratownicze badania archeologiczne na grodzisku i zamczysku w Przedmieściu Czudeckim stan. 7 oraz późnopaleolitycznym obozowisku w Rudnej Wielkiej stan. 4 woj. podkarpackie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2007 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 45...

Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Aleksandra Kotsisa „Pogrzeb górala” („Przy kapliczce”)

Uzupełnienie Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie o zakup obrazu Aleksandra Kotsisa (1836-1877), Pogrzeb górala (Przy kapliczce), ok....

Konserwacja „Herbarza polskiego…” Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2007 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania...

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: „Biblia to jest…” w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2006 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja...

1 2 3
Skip to content