„Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych realizuje projekt pod nazwą: „Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski”.

Skip to content