BIBLIOTEKA-ZBIORY

Księgozbiór Biblioteki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie liczy ponad 51 tysięcy woluminów, a jego gromadzenie jest ściśle związane z powstaniem, rozwojem i działalnością placówki.

W zbiorach znajduje się kolekcja zabytkowa druków dawnego piśmiennictwa polskiego i obcego. Najstarszym zabytkiem jest inkunabuł z 1482 r.

Obok dzieł zabytkowych biblioteka gromadzi piśmiennictwo współczesne, niezbędne w codziennej działalności Muzeum. Księgozbiór jest systematycznie powiększany i uzupełniany o książki i czasopisma z zakresu archeologii, historii, etnografii, historii i teorii sztuki, muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych. Źródłem nabywania są zakupy księgarskie i antykwaryczne, dary oraz wymiana z innymi muzeami w kraju i za granicą.

Szczególne znaczenie ma gromadzenie i uzupełnianie literatury związanej tematycznie z Rzeszowem i najbliższą okolicą, czyli resovianów, wśród których ważną część stanowi bogaty zbiór prasy rzeszowskiej XIX i XX wieku, oraz galicjanów – cennego źródła wiedzy na temat życia i historii Galicji, ze zbiorem rzadkich w Polsce schematyzmów.

Zbiory biblioteczne udostępniane są wyłącznie na miejscu (w czytelni), z wyjątkiem wypożyczeń między-bibliotecznych.

Godziny otwarcia czytelni:
poniedziałek – nieczynne
wtorek – 9.00 – 14.30
środa – 9:00 – 14:30
czwartek – 9:00 – 14:30
piątek – nieczynne
Pierwszy i ostatni czwartek miesiąca 10.00 – 17.00

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2016 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2016 r. od dnia 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona opłata za bilet wstępu do Biblioteki znajdującej się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie w wysokości 1,00 zł.
Opłatę można uiszczać w kasie głównej Muzeum lub bezpośrednio w Bibliotece.

Schematyzm galicyjski na rok 1846, Provinzial Handbuch..., Lemberg 1846

Schematyzm galicyjski na rok 1846, Provinzial Handbuch…, Lemberg 1846

Starodruk, Biblia w tłumaczeniu ks. Jana Leopolity, Kraków 1577

Starodruk, Biblia w tłumaczeniu ks. Jana Leopolity, Kraków 1577

Inkunabuł, Konstytucje Klemensa V, papieża Norymberga, 1482

Inkunabuł, Konstytucje Klemensa V, papieża Norymberga, 1482

Adam Mickiewicz, Poezje. Wydanie jubileuszowe, Warszawa 1898

Adam Mickiewicz, Poezje. Wydanie jubileuszowe, Warszawa 1898

Starodruk, Respublica, sive status regni Poloniae..., Lejda 1627

Starodruk, Respublica, sive status regni Poloniae…, Lejda 1627

Starodruk, Szymon Syrenius, Zielnik..., Kraków 1613

Starodruk, Szymon Syrenius, Zielnik…, Kraków 1613

Skip to content