PRZEDSZKOLA, KLASY I – III

REZERWACJA ZAJĘĆ: 

Lekcje muzealne odbywające się w Gmachu Głównym przy ul. 3 Maja 19, prosimy zamawiać w sekretariacie Muzeum pod nr tel. (17) 853 52 78, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Koszt uczestnictwa w jednej lekcji muzealnej wynosi 12,00 zł od osoby.
Koszt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych dla klas I-III wynosi 25,00 zł od osoby, dla przedszkoli – 15,00 zł (lub tak jak podano w opisie) 
Koszt oprowadzania po muzeum grupy szkolnej (max. 30 osobowej) to: 12,00 zł od osoby (bilet wstępu do muzeum) + 25,00 zł od grupy (opłata za przewodnika)
Nauczyciele i opiekunowie przychodzący z klasą szkolną na lekcję nie wykupują biletu wstępu.


Zajęcia edukacyjne trwają do 60 minut, zaś w przypadku zajęć warsztatowych do 90 minut (lub tak jak podano w opisie).
Grupa uczestników lekcji muzealnej powinna liczyć maksymalnie 30 osób.

 

 TEMATY ZAJĘĆ:

ARCHEOLOGIA

Jak pracuje archeolog? 

Zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych. Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.

Czas trwania: 45-60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Pra pra bajki, czyli pradzieje Polski południowo – wschodniej w pigułce

Ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz gra planszowa – wspólna zabawa.

Czas trwania: około 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Nie święci garnki lepią … Garncarstwo w pradziejach – 

Zapoznanie z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego; wyjaśnienie, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie. Zajęcia w formie wykładu oraz warsztatów (ręczne lepienie naczyń, figurek, ozdób, grzechotek; zdobienie za pomocą stempelków); wszystkie prace zabierane są do domu; zajęcia dla grup liczących do 50 osób.

Czas trwania: około 120 min
Zajęcia płatne: dla grup szkolnych – 27,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 35,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac)

Istnieje możliwość zamówienia warsztatów wyjazdowych realizowanych na miejscu w szkole.

 

Homo zawsze sapiens. Życie człowieka w epoce kamienia

Zapoznanie ze stylem życia człowieka w epoce kamienia oraz ze sposobami wytwarzania narzędzi krzemiennych. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników, możliwość samodzielnego wypróbowania narzędzi krzemiennych i sprawdzenia ich użyteczności; dodatkowo łamigłówki, rebusy, krzyżówki (konkursy z drobnymi nagrodami) i gra planszowa (wspólna zabawa).

Czas trwania: około 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

Epoka kamienia jak malowana

Ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux). Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz warsztatów malowania na kamieniach.

Czas trwania: 90-120 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.


HISTORIA

Muzeum i jego zadania

Serdecznie zapraszamy na zajęcia odkrywające tajniki pracy muzeów i muzealników. Podczas naszego spotkania wyjaśnimy m.in. kiedy powstały muzea i po co są potrzebne, jakie zadania przed nimi stoją, kto w nich pracuje, co rozumiemy pod pojęciem ekspozycja stała lub czasowa oraz czym są eksponaty i skąd się wzięły w muzeum?

Podczas części warsztatowej każdy z uczestników będzie mógł „dotknąć śladów przeszłości” w postaci muzealnych eksponatów, a także przemieni się w muzealnego konserwatora i własnoręcznie odrestauruje uszkodzony przedmiot, który po naprawie stanie się już jego własnością i mamy nadzieję cenną i miłą pamiątką.

Wiek uczestników: klasy I-III
Czas trwania zajęć: 90- 120 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

 

Sekrety dawnego dokumentu

Jeśli chcesz przenieść się w czasy, w których nie znano komputerów, ani nawet długopisów, dowiedzieć się kto i w jaki sposób sporządzał wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, a także jeżeli chcesz sam przy użyciu starych metod stworzyć swój dokument, to zapraszamy Cię do udziału w naszych zajęciach.

Wiek uczestników: klasy I- III
Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Szabla i pancerz. Opowieści sarmackie o husarii, Sobieskim i odsieczy wiedeńskiej

Czym była husaria? Po co husarzowi skrzydła i ile ważyła jego zbroja? Dlaczego król Jan III Sobieski ruszył z wojskiem polskim pod Wiedeń? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas rysunkowej opowieści o czasach dawnej świetności oręża polskiego. Podczas warsztatów zaś będziecie mogli wykonać skrzydła husarskie, przymierzyć prawdziwy hełm husarski i pstryknąć pamiątkową fotkę, dlatego zabranie ze sobą aparatów fotograficznych jest wskazane.

Wiek uczestników: klasy I – III
Czas trwania: 60 – 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru

Czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w trakcie rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego. Podczas zajęć będzie też możliwość przymierzenia mundurów wojskowych i zrobienia pamiątkowych fotografii.

Wiek uczestników: klasy I – III
Czas trwania: 60 – 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Żołnierz polski 1914-1945

Opowieść o Wojsku Polskim oparta na wystawie „Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”  od momentu utworzenia Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, przez odzyskanie niepodległości i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym, po koniec II wojny światowej.

Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice (1918-1920)

Opowieść o żołnierzach walczących tak z nawałą bolszewicką jak i z armią niemiecką o utrzymanie niepodległości i umocnienie granic RP. Zajęcia oparte na eksponatach z wystawy „Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki”.

Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.


 

HISTORIA SZTUKI

 

HISTORIA SZTUKI

 

Zostań szlachcicem/ zostań damą

Zajęcia teoretyczno-plastyczne. Wykonywanie zaprojektowanego przez siebie herbu wzorując na herbach szlacheckich, lub wachlarza w typie zabytków z XIX wieku. Finałem zajęć będzie pamiątkowe zdjęcie chłopca jako szlachcica oraz dziewczynki jako damy.

Wiek uczestników: klasy III
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

Poznać pana po cholewkach

Zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu, quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżuterii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich ze zbiorów własnych Muzeum.

 Wiek uczestników: klasy III
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

Porcelana na wynos

Zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją inspirowaną oryginalną porcelaną w technice akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego.

Wiek uczestników: klasy I-III
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

 

Skip to content