KONTAKT


Dyrektor mgr Bogdan Kaczmar
e-mail: dyrektor@muzeum.rzeszow.pl

Zastępca Dyrektora mgr Krzysztof Szela
e-mail: kszela@muzeum.rzeszow.pl

Sekretariat
Agnieszka Opalińska
tel. (17) 853-52-78, (17) 853-60-83
e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik – Józef Kunysz
tel. (17) 853-52-78 wew. 35
kom. 533 366 499
e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl

Laboratorium 3D
tel. (17) 853-52-78 wew. 41
e-mail: lab3d@muzeum.rzeszow.pl

Administrator przetwarzanych danych
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
NIP: 813-11-07-843
tel: (17) 853 52 78
e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl


Dział Archeologiczny
Kierownik – dr Joanna Podgórska-Czopek
tel. (17) 853-52-78 wew. 25
e-mail: archeo@muzeum.rzeszow.pl

Dział Sztuki
Kierownik – dr Michał Rut
tel. (17) 853-52-78 wew. 30
e-mail: sztuka@muzeum.rzeszow.pl

Główny Inwentaryzator
mgr Katarzyna Kwiecińska
tel. (17) 853-52-78 wew. 32
e-mail: inw@muzeum.rzeszow.pl

Biblioteka
Kierownik – mgr Barbara Gawek
tel. (17) 853-52-78 wew. 15
e-mail: biblio@muzeum.rzeszow.pl

Punkt Kontaktowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Kusior
tel: (17) 853 52 78 (wew. 31)
e-mai: tkusior@muzeum.rzeszow.pl


Dział Historyczny
Kierownik – Rafał Kocoł
tel. (17) 853-52-78 wew. 21
e-mail: rkocol@muzeum.rzeszow.pl

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki
tel. (17) 853-52-78 wew. 18
e-mail: konserwacja@muzeum.rzeszow.pl

Księgowość
Główny Księgowy – Aneta Kamińska
tel. (17) 853-52-78 wew. 33
e-mail: kgs@muzeum.rzeszow.pl

Kadry
Anna Molter
tel. (17) 853-52-78 wew. 31
e-mail: amolter@muzeum.rzeszow.pl

Skip to content