KONTAKT

Dyrektor
mgr Bogdan Kaczmar

e-mail: dyrektor@muzeum.rzeszow.pl

Zastępca Dyrektora
mgr Krzysztof Szela

e-mail: kszela@muzeum.rzeszow.pl

Sekretariat
Agnieszka Opalińska
tel. (17) 853 52 78, (17) 853 60 83
e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Główny Inwentaryzator
Katarzyna Kwiecińska
tel. (17) 853 52 78 wew. 32
e-mail: inw@muzeum.rzeszow.pl

Dział Edukacji, Promocji i Cyfryzacji
Kierownik – Łukasz Ożóg
tel. (17) 853 52 78 wew. 16
e-mail: promocja@muzeum.rzeszow.pl
Pracownia Cyfryzacji 
tel. (17) 853 52 78 wew. 41
e-mail: lab3d@muzeum.rzeszow.pl

Dział Archeologiczny
Kierownik – Joanna Ligoda
tel. (17) 853 52 78 wew. 25
e-mail: archeo@muzeum.rzeszow.pl

Do pobrania Wniosek o wydanie oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków

Do pobrania wzór karty katalogowej

Do pobrania wzór metryczki

Dział Historyczny
Kierownik – Rafał Kocoł
tel. (17) 853 52 78 wew. 21
e-mail: rkocol@muzeum.rzeszow.pl

Dział Sztuki
Kierownik – dr Michał Rut
tel. (17) 853 52 78 wew. 30
e-mail: sztuka@muzeum.rzeszow.pl

Biblioteka
Kierownik – mgr Barbara Gawek
tel. (17) 853 52 78 wew. 15
e-mail: biblio@muzeum.rzeszow.pl

Pracownia Konserwacji Muzealiów 
tel. (17) 853 52 78 wew. 18
e-mail: konserwacja@muzeum.rzeszow.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik – Józef Kunysz
tel. (17) 853 52 78 wew. 35, kom. 533 366 499
e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
Aneta Kamińska
tel. (17) 853 52 78 wew. 33
e-mail: kgs@muzeum.rzeszow.pl

Kadry
Anna Molter
tel. (17) 853 52 78 wew. 31
e-mail: amolter@muzeum.rzeszow.pl

Administrator przetwarzanych danych
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
NIP: 813-11-07-843
tel: (17) 853 52 78
e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Punkt Kontaktowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Kusior
tel: (17) 853 52 78 wew. 14 
e-mai: tkusior@muzeum.rzeszow.pl

Koordynator do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach Muzeum
Łukasz Ożóg
tel: (17) 853 52 78 wew. 16
e-mail: lozog@muzeum.rzeszow.pl 

Informacje dotyczące zapewnienia dostępności – LINK

Skip to content