KLASY IV – VIII

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 Lekcje muzealne odbywające się w Gmachu Głównym przy ul. 3 Maja 19, prosimy zamawiać w sekretariacie Muzeum pod nr tel. (17) 853 52 78, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Koszt uczestnictwa w jednej lekcji muzealnej wynosi 12,00 zł od osoby.
Koszt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych wynosi 25,00 zł od osoby (lub tak jak podano w opisie)
Koszt oprowadzania po muzeum grupy szkolnej (max. 30 osobowej) to: 12,00 zł od osoby (bilet wstępu do muzeum) + 25,00 zł od grupy (opłata za przewodnika)
Nauczyciele i opiekunowie przychodzący z klasą szkolną na lekcję nie wykupują biletu wstępu.

Zajęcia edukacyjne trwają do 60 minut, zaś w przypadku zajęć warsztatowych do 90 minut (lub tak jak podano w opisie).
Grupa uczestników lekcji muzealnej powinna liczyć maksymalnie 30 osób.

TEMATY ZAJĘĆ:

ARCHEOLOGIA

Jak pracuje archeolog? 

Zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych, a także wyjaśnienie istotnych pojęć funkcjonujących w archeologii i możliwości datowania zbiorów. Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: 45-60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Odkopana przeszłość, czyli pradzieje Polski południowo-wschodniej

Ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Nie święci garnki lepią… Pradziejowe garncarstwo 

Lekcja warsztatowa, na której dzieci mogą zapoznać się z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego, wyjaśnia, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie; w drugiej części zajęć dzieci mogą wykonać na kole garncarskim własne naczynia oraz za pomocą ręcznej techniki lepienia figurki, ozdoby, grzechotki a następnie ozdobić je za pomocą stempelków. Wszystkie prace zabierane są do domu. Zajęcia dla grup liczących do 50 osób.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Zajęcia płatne: 27,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 35,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac).

Istnieje możliwość zamówienia warsztatów wyjazdowych realizowanych na miejscu w szkole.

Epoka kamienia jak malowana

Ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux). Dostosowany do wieku uczestników wykład oraz warsztaty malowania na kamieniach.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: 90-120 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

Non omnis moriar… Obrządek pogrzebowy w pradziejach

Zwrócenie uwagi na bardzo istotne i delikatne kwestie, związane z duchowością człowieka pradziejowego w kontekście jego stosunku do zmarłych i sposobu jego pochówku. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: 45-60 min.
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.


 

HISTORIA

Muzeum i jego zadania

Serdecznie zapraszamy na zajęcia odkrywające tajniki pracy muzeów i muzealników. Podczas naszego spotkania wyjaśnimy m.in. kiedy powstały muzea i po co są potrzebne, jakie zadania przed nimi stoją, kto w nich pracuje, co rozumiemy pod pojęciem ekspozycja stała lub czasowa oraz czym są eksponaty i skąd się wzięły w muzeum?

Podczas części warsztatowej każdy z uczestników będzie mógł „dotknąć śladów przeszłości” w postaci muzealnych eksponatów, a także przemieni się w muzealnego konserwatora i własnoręcznie odrestauruje uszkodzony przedmiot, który po naprawie stanie się już jego własnością i mamy nadzieję cenną i miłą pamiątką.

Wiek uczestników: klasy IV-VIII
Czas trwania zajęć: 90- 120 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

Sekrety dawnego dokumentu

Jeśli chcesz przenieść się w czasy, w których nie znano komputerów, ani nawet długopisów, dowiedzieć się kto i w jaki sposób sporządzał wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, a także jeżeli chcesz sam przy użyciu starych metod stworzyć swój dokument, to zapraszamy Cię do udziału w naszych zajęciach.

Wiek uczestników: klasa IV-V
Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Pismo hebrajskie i Tora – Święta Księga

W czasie zajęć uczestnicy poznają kulturę żydowską przez pryzmat religii i tradycji z nią związanych, jak również pewne elementy alfabetu hebrajskiego, którego znajomość wg wierzeń Judaizmu zbliżała do Boga.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Szabla i pancerz. Opowieści sarmackie o husarii, Sobieskim i odsieczy wiedeńskiej

Czym była husaria? Po co husarzowi skrzydła i ile ważyła jego zbroja? Dlaczego król Jan III Sobieski ruszył z wojskiem polskim pod Wiedeń? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas rysunkowej opowieści o czasach dawnej świetności oręża polskiego. Podczas warsztatów zaś będziecie mogli wykonać skrzydła husarskie, przymierzyć prawdziwy hełm husarski i pstryknąć pamiątkową fotkę, dlatego zabranie ze sobą aparatów fotograficznych jest wskazane.

Wiek uczestników: klasy IV-VI
Czas trwania: 60 – 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Nie masz pana nad ułana – obyczaje i zwyczaje kawaleryjskie II RP

Lance do boju, szable w dłoń/ Bolszewika goń, goń, goń… – brzmiał refren popularnych w przedwojennej Polsce żurawiejek (żartobliwych przyśpiewek) kawaleryjskich, nieodłączny element zwyczajów ułańskich. Podczas zajęć nie tylko o przyśpiewkach, ale również o innych barwnych obyczajach pułków kawalerii II RP, w tym o 20 Pułku Ułanów im, Jana III Sobieskiego z Rzeszowa, których jedna z żurawiejek brzmiała: Monokl w oku, mina pana – to ułani króla Jana.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: 60 – 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru

Czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w trakcie rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego. Podczas zajęć będzie też możliwość przymierzenia mundurów wojskowych i zrobienia pamiątkowych fotografii.

Wiek uczestników: klasy IV – VI
Czas trwania: 60 – 90 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Żołnierz polski 1914-1945

Opowieść o Wojsku Polskim oparta na wystawie „Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”  od momentu utworzenia Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, przez odzyskanie niepodległości i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym, po koniec II wojny światowej.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice (1918-1920) 

Opowieść o żołnierzach walczących tak z nawałą bolszewicką jak i z armią niemiecką o utrzymanie niepodległości i umocnienie granic RP. Zajęcia oparte na eksponatach z wystawy „Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki”.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: do 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 


HISTORIA SZTUKI

 

Zostań szlachcicem/ zostań damą

Zajęcia teoretyczno-plastyczne. Wykonywanie zaprojektowanego przez siebie herbu wzorując na herbach szlacheckich lub wachlarza w typie zabytków z XIX wieku. Finałem zajęć będzie pamiątkowe zdjęcie chłopca jako szlachcica oraz dziewczynki jako damy.

Wiek uczestników: klasy IV – VI
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

Poznać pana po cholewkach

Zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu, quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżuterii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich ze zbiorów własnych Muzeum.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

Porcelana na wynos

Zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją inspirowaną oryginalną porcelaną w technice akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego.

Wiek uczestników: klasy IV – V
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Narysuj dzieło sztuki

Zajęcia warsztatowe podczas których uczestnicy malują lub rysują martwą naturę zakomponowaną z eksponatów lub zabytkową rzeźbę.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 25,00 zł/os.

 

Szlachta w mundurach wojewódzkich  – idea Rzeczpospolitej szlacheckiej

Lekcja na podstawie prezentacji staropolskiego i dziewiętnastowiecznego malarstwa portretowego, stroju, biżuterii i białej broni.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

W Krainie Sarmacji

Lekcja na podstawie polskich dzieł sztuki (z XVIII i XIX wieku).

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Od sarmatyzmu do modernizmu

Style, kierunki, tendencje w malarstwie polskim na przestrzeni 200 lat

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Galeria Malarstwa Polskiego

Wielcy artyści i ich dzieła (łącznie z prezentacją 10 obrazów zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Od romantyzmu do modernizmu

Kolekcja 10 obrazów zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Wizerunek szlachcica – strój i obyczaj

Lekcja prowadzona na ekspozycji z oryginalną biżuterią, strojem kontuszowym i portretami sarmackimi lub w formie prezentacji multimedialnej

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Galeria rzemiosła artystycznego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Piękno przedmiotu. Zabytkowe meble, szkło, ceramika, tkanina (funkcja i forma)

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Mecenat artystyczny ks. Lubomirskich w Rzeszowie

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Sztuka sarmatyzmu 

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Polski portret na przestrzeni

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Galeria Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Polskie malarstwo krajobrazowe

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Wieś w malarstwie polskim

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

O działalności Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

O technikach malarskich i portretowych

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Galeria Malarstwa Europejskiego. Ekspozycja stała Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Historia Galerii Dąmbskich

Dzieje kolekcji malarstwa europejskiego skupiającej obrazy od końca XVI wieku do początku XX stulecia, analiza dzieł.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Malarstwo europejskie w epoce nowożytnej

Nowe spojrzenie człowieka na otaczający go świat. Zdefiniowanie pojęć: renesans, manieryzm, barok. Związki z kulturą antyczną, analiza formy i treści omawianych dzieł.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Wokół baroku

Przybliżenie złożoności kultury i sztuki baroku, światopoglądu, mentalności i obyczajowości.

Wiek uczestników: klasy IV – VIII
Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Religia i mity. Wątki biblijne i alegoryczne w europejskim malarstwie od XVI do pocz. XIX wieku.
Literatura jako niewyczerpane źródło inspiracji.

Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

Analiza dzieła sztuki.

Wyjaśnienie pojęć ikonologia i ikonografia. Analiza formy i treści omawianych dzieł, wg. metody Ewina Panofsky’ego: opis preikonograficzny, analiza ikonograficzna, interpretacja ikonologiczna.
Zajęcia prowadzone na ekspozycji Galerii Malarstwa Europejskiego.

Czas trwania: około 60 min
Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.

 

 

Skip to content