EDUKACJA

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z swoimi oddziałami, tzn. Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, oferuje wszystkim typom szkół organizację lekcji muzealnych.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z Regulaminem muzealnych zajęć edukacyjnych i warsztatowych

Kliknij tutaj aby poznać szczegółową ofertę edukacyjną Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie.
Oferta edukacyjna Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – kliknij tutaj

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • Lekcje muzealne odbywające się w Gmachu Głównym przy ul. 3 Maja 19, prosimy zamawiać w Sekretariacie Muzeum pod nr tel. (17) 853 52 78, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Koszt uczestnictwa w jednej lekcji muzealnej wynosi 8,00 zł od osoby. 
 • Koszt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych wynosi 12,00 zł od osoby.
 • Koszt oprowadzania grupy szkolnej max. 30 osobowej po muzeum (z przewodnikiem) to: 8,00 zł od osoby (bilet wstępu do muzeum) + 25,00 zł od grupy (opłata za przewodnika)
 • Nauczyciele i opiekunowie przychodzący z klasą szkolną na lekcję nie wykupują biletu wstępu.
 • Zajęcia edukacyjne trwają do 60 minut, zaś w przypadku zajęć warsztatowych do 90 minut (lub tak jak podano w opisie).
 • Grupa uczestników lekcji muzealnej powinna liczyć max. 30 osób.

Tematy lekcji

          ARCHEOLOGIA

          Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III)

 • Jak pracuje archeolog? – zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych.
  Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 • Pra pra bajki, czyli pradzieje Polski południowo – wschodniej w pigułce – ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz gra planszowa – wspólna zabawa.
  Czas trwania: około 90 minut.
 • Nie święci garnki lepią … Garncarstwo w pradziejach – zapoznanie z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego; wyjaśnienie, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie.
  Zajęcia w formie wykładu oraz warsztatów (ręczne lepienie naczyń, figurek, ozdób, grzechotek; zdobienie za pomocą stempelków); wszystkie prace zabierane są do domu; zajęcia dla grup liczących do 50 osób.
  Czas trwania: około 120 minut.
  Zajęcia płatne: dla grup szkolnych – 12,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 17,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac)
  dla osób indywidualnych 20 zł za osobę, rodzinny (1+1) 30 zł
 • Homo zawsze sapiens. Życie człowieka w epoce kamienia – zapoznanie ze stylem życia człowieka w epoce kamienia oraz ze sposobami wytwarzania narzędzi krzemiennych. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników, możliwość samodzielnego wypróbowania narzędzi krzemiennych i sprawdzenia ich użyteczności; dodatkowo łamigłówki, rebusy, krzyżówki (konkursy z drobnymi nagrodami) i gra planszowa (wspólna zabawa). Czas trwania: około 90 minut.
 • Epoka kamienia jak malowana – ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux). Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz warsztatów malowania na kamieniach.
  Czas trwania: 90-120 minut.
  Zajęcia płatne 12,00 zł/os.

   

  Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (klasy IV-VIII i ponadpodstawowe)

 • Jak pracuje archeolog? – zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych, a także wyjaśnienie istotnych pojęć funkcjonujących w archeologii i możliwości datowania zbiorów.
  Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 • Odkopana przeszłość, czyli pradzieje Polski południowo-wschodniej – ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.
  Czas trwania: około 60 minut
 • Nie święci garnki lepią… Pradziejowe garncarstwo – lekcja warsztatowa, na której dzieci mogą zapoznać się z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego, wyjaśnia, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie; w drugiej części zajęć dzieci mogą wykonać na kole garncarskim własne naczynia oraz za pomocą ręcznej techniki lepienia figurki, ozdoby, grzechotki a następnie ozdobić je za pomocą stempelków. Wszystkie prace zabierane są do domu. Zajęcia dla grup liczących do 50 osób.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 15,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac).
 • Epoka kamienia jak malowana – ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux).
 • Dostosowany do wieku uczestników wykład oraz warsztaty malowania na kamieniach.
  Czas trwania: 90-120 minut.
  Zajęcia warsztatowe – płatne 12,00 zł/os.
 • Non omnis moriar… Obrządek pogrzebowy w pradziejach – zwrócenie uwagi na bardzo istotne i delikatne kwestie, związane z duchowością człowieka pradziejowego w kontekście jego stosunku do zmarłych i sposobu jego pochówku.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.

   

  HISTORIA

  NOWOŚĆ

 • W zakonnej aptece – podczas zajęć zdradzimy uczestnikom kim byli pijarzy, czym się zajmowali i w jaki sposób znaleźli się w Rzeszowie. W części warsztatowej natomiast uczestnicy „przemienią” się w zakonnego aptekarza, sami opracują przepis na pyszną herbatkę oraz własnoręcznie ją wykonają i zapakują.
  Lekcja przeznaczona jest dla uczniów S.P., kl. III-VIII
  Czas trwania: 90-120 min
 • Z dziejów polskiej złotówki – prelekcja z pokazem multimedialnym i prezentacją eksponatów przybliżająca długie dzieje Polskiej jednostki monetarnej – złotego, jednej z najstarszych walut europejskich. Pochodzenie nazwy i przeobrażenia jakim podlegała Polska złotówka od XVI do XX w.
  Wiek uczestników: od 12 lat
  Czas trwania: 45 min.
 • Z dziejów polskiej rogatywki – historia rogatywki – polskiej czapki narodowej, której korzenie wcale nie wywodzą się z terenu Polski, ba, nawet nie mają nic wspólnego z kulturą słowiańską – ale tą tajemnicę poznacie podczas zajęć połączonych z elementami warsztatu.
  Wiek uczestników: 7-12 lat
 • Nie masz pana nad ułana – obyczaje i zwyczaje kawaleryjskie II RP – Lance do boju, szable w dłoń/ Bolszewika goń, goń, goń… – brzmiał refren popularnych w przedwojennej Polsce żurawiejek (żartobliwych przyśpiewek) kawaleryjskich, nieodłączny element zwyczajów ułańskich. Podczas zajęć nie tylko o przyśpiewkach, ale również o innych barwnych obyczajach pułków kawalerii II RP, w tym o 20 Pułku Ułanów im, Jana III Sobieskiego z Rzeszowa, których jedna z żurawiejek brzmiała: Monokl w oku, mina pana – to ułani króla Jana.

   

 • Pismo hebrajskie i Tora – Święta Księga – w czasie zajęć uczestnicy poznają kulturę żydowską przez pryzmat religii i tradycji z nią związanych, jak również pewne elementy alfabetu hebrajskiego, którego znajomość wg wierzeń Judaizmu zbliżała do Boga.
 • Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru – czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w trakcie rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego. Podczas zajęć będzie też możliwość przymierzenia mundurów wojskowych i zrobienia pamiątkowych fotografii.
  Wiek uczestników: 7-12 lat
  Czas trwania: 60 min.
 • Sekrety dawnego dokumentu – jeśli chcesz przenieść się w czasy, w których nie znano komputerów, ani nawet długopisów, dowiedzieć się kto i w jaki sposób sporządzał wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, a także jeżeli chcesz sam przy użyciu starych metod stworzyć swój dokument, to zapraszamy Cię do udziału w naszych zajęciach.
 • Żołnierz polski 1914-1945 – opowieść o Wojsku Polskim oparta na wystawie „Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”  od momentu utworzenia Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, przez odzyskanie niepodległości i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym, po koniec II wojny światowej.
 • Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice (1918-1920) – opowieść o żołnierzach walczących tak z nawałą bolszewicką jak i z armią niemiecką o utrzymanie niepodległości i umocnienie granic RP. Zajęcia oparte na eksponatach z wystawy „Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki”.
 • Szabla i pancerz. Opowieści sarmackie o husarii, Sobieskim i odsieczy wiedeńskiej – czym była husaria? Po co husarzowi skrzydła i ile ważyła jego zbroja? Dlaczego król Jan III Sobieski ruszył z wojskiem polskim pod Wiedeń? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas rysunkowej opowieści o czasach dawnej świetności oręża polskiego. Podczas warsztatów zaś będziecie mogli wykonać skrzydła husarskie, przymierzyć prawdziwy hełm husarski i pstryknąć pamiątkową fotkę, dlatego zabranie ze sobą aparatów fotograficznych jest wskazane.
  Wiek uczestników: 7-12 lat
  Czas trwania: 60 min

 

         HISTORIA SZTUKI

 • Od sarmatyzmu do modernizmu – style, kierunki, tendencje w malarstwie polskim na przestani 200 lat.

 • Galeria Malarstwa Polskiego – wielcy artyści  i ich dzieła (łącznie z prezentacją 10 obrazów zakupionych ze środków MK i DN).

 • Od romantyzmu do modernizmu – kolekcja 10 obrazów zakupionych dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN

 • Symbolizm Młodej Polski w twórczości Jacka Malczewskiego
 • Jacek Malczewski – neoromantyk malarstwa polskiego. Lekcja prowadzona z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 • Mitologia, alegoria i symbolika w twórczości Jacka Malczewskiego. Lekcja prowadzona z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 • Wizerunek szlachcica – strój i obyczaj (prezentacja multimedialna) – lekcja prowadzona na ekspozycji z oryginalną biżuterią, strojem kontuszowym i portretami sarmackimi lub w formie prezentacji muzealnej.
 • Galeria rzemiosła artystycznego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artstycznym.
 • Kiedyś używane dzisiaj oglądane. Zabytkowe meble, szkło, ceramika (funkcja i forma).
 • Mecenat artystyczny ks. Lubomirskich w Rzeszowie.
 • Sztuka sarmatyzmu.
 • Polski portret na przestrzeni dziejów.
 • Galeria Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 • Polskie malarstwo krajobrazowe.
 • Wieś w malarstwie polskim.
 • Malarstwo Młodej Polski.
 • O działalności Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artystycznym.
 • O technikach malarskich i rysunkowych.
 • Galeria Malarstwa Europejskiego. Ekspozycja stała Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 
 • Historia Galerii Dąmbskich. Dzieje kolekcji malarstwa europejskiego skupiającej obrazy od końca XVI do początku XIX stulecia. Początki kolekcji jej losy i analiza dzieł.
 • Malarstwo europejskie w epoce nowożytnej – nowe spojrzenie człowieka na otaczający go świat. Zdefiniowanie pojęć: renesans, manieryzm, barok. Związki z kulturą antyczną, analiza formy i treści omawianych dzieł.
 • Religia i mity. Wątki biblijne i alegoryczne w europejskim malarstwie od XVI do pocz. XIX wieku. Literatura jako niewyczerpane źródło inspiracji.
 • Rewolucja w sztuce końca XIX i początku XX wieku. Podłoże kulturowe i nowe źródła inspiracji – lekcja z prezentacją multimedialną.
 • Wokół baroku. Przybliżenie złożoności kultury i sztuki baroku, światopoglądu, mentalności i obyczajowości.
 • Świat widziany kolorem – kolekcja kolorystów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • Warto przyjść do muzeum – co to jest muzeum, kto w nim pracuje i po co?
 • Witkacy kreator i eksperymentator w kontekście sztuki awangardowej  /prezentacja multimedialna/ oraz Firma Portretowa „S.I. Witkiewicz” /oryginalne pastele/.
 • Analiza dzieła sztuki. Analiza ikonograficzna i ikonologiczna na przykładzie wybranych dzieł Galerii Malarstwa Europejskiego. Analiza sztuki współczesnej.
 • Impresjonizm, symbolizm, secesja – lekcja z prezentacją multimedialną.
 • Zostań szlachcicem/zostań damą – zajęcia teoretyczno-plastyczne. Wykonywanie zaprojektowanego przez siebie herbu wzorując się na herbach szlacheckich lub wachlarza w typie zabytków z XIX w. Finałem zajęć będzie pamiątkowe zdjęcie chłopca jako szlachcica oraz dziewczynki jako damy.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł/osoba
 • Poznać pana po cholewkach – zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu, quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżuterii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich ze zbiorów własnych Muzeum.
 • Porcelana na wynos – zajęcia teoretyczno-plastyczne polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją inspirowaną oryginalną porcelaną w technice akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.
 • Narysuj dzieło sztuki – zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy malują lub rysują martwą naturę zakomponowaną z eksponatów muzealnych lub zabytkową rzeźbę.
 • Najpiękniejszą z kobiet świata jest noc. Motyw nocy w malarstwie.
 • Made in China. Motywy Chinoiserie w kulturze europejskiej.
 • Z kraju kwitnącej wiśni. Motywy japońskie w malarstwie Młodej Polski.
 • KONSERWACJA

 • Prezentacja działalności pracowni konserwatorskiej.
 • Wybrane zabytki muzealne w trakcie konserwacji.
 •  
 •  
Skip to content