EDUKACJA

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie wraz z swoimi oddziałami, tzn. Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, oferuje wszystkim typom szkół organizację lekcji muzealnych.

Kliknij tutaj aby poznać szczegółową ofertę edukacyjną Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie.
Oferta edukacyjna Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – kliknij tutaj

REZERWACJA ZAJĘĆ:

 • Lekcje muzealne odbywające się w Gmachu Głównym przy ul. 3 Maja 19, prosimy zamawiać w Sekretariacie Muzeum pod nr tel. (17) 853 52 78, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 • Koszt uczestnictwa w jednej lekcji muzealnej wynosi 8,00 zł od osoby. 
 • Koszt uczestnictwa w zajęciach warsztatowych wynosi 12,00 zł od osoby.
 • Koszt oprowadzania grupy szkolnej max. 30 osobowej po muzeum (z przewodnikiem) to: 8,00 zł od osoby (bilet wstępu do muzeum) + 25,00 zł od grupy (opłata za przewodnika)
 • Nauczyciele i opiekunowie przychodzący z klasą szkolną na lekcję nie wykupują biletu wstępu.
 • Lekcja muzealna trwa około 45 – 60 minut. 
 • Grupa uczestników lekcji muzealnej powinna liczyć max. 30 osób.
 • Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum i ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
 • W sytuacjach wyjątkowych Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin po konsultacji z Zamawiającym
 • Lekcje przeprowadzamy na wystawach stałych lub czasowych, w salach muzealnych, w których prezentujemy uczniom eksponaty przygotowane specjalnie do tematu zajęć, a także w sali konferencyjnej w formie prezentacji multimedialnej lub warsztatów.
 • Lekcje prowadzą pracownicy merytoryczni działów: Archeologicznego, Etnograficznego, Historycznego, Sztuki i Konserwacji.
 • Tematy lekcji są dobrane i prowadzone tak, aby były atrakcyjne i ciekawe dla młodego odbiorcy, a także harmonizowały z programem nauczania.

Tematy lekcji

          ARCHEOLOGIA

          Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III)

 • Jak pracuje archeolog? – zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych.
  Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 • Pra pra bajki, czyli pradzieje Polski południowo – wschodniej w pigułce – ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz gra planszowa – wspólna zabawa.
  Czas trwania: około 90 minut.
 • Nie święci garnki lepią … Garncarstwo w pradziejach – zapoznanie z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego; wyjaśnienie, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie.
  Zajęcia w formie wykładu oraz warsztatów (ręczne lepienie naczyń, figurek, ozdób, grzechotek; zdobienie za pomocą stempelków); wszystkie prace zabierane są do domu; zajęcia dla grup liczących do 50 osób.
  Czas trwania: około 120 minut.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 15,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac).
 • Homo zawsze sapiens. Życie człowieka w epoce kamienia – zapoznanie ze stylem życia człowieka w epoce kamienia oraz ze sposobami wytwarzania narzędzi krzemiennych. Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników, możliwość samodzielnego wypróbowania narzędzi krzemiennych i sprawdzenia ich użyteczności; dodatkowo łamigłówki, rebusy, krzyżówki (konkursy z drobnymi nagrodami) i gra planszowa (wspólna zabawa). Czas trwania: około 90 minut.
 • Epoka kamienia jak malowana – ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux). Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników oraz warsztatów malowania na kamieniach.
  Czas trwania: 90-120 minut.
  Zajęcia płatne 12,00 zł/os.

   

  Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (klasy IV-VIII i ponadpodstawowe)

 • Jak pracuje archeolog? – zaznajomienie dzieci z pojęciem archeologii jako nauki odtwarzającej przeszłość, ukazanie pracy archeologa oraz specyfiki zabytków archeologicznych, a także wyjaśnienie istotnych pojęć funkcjonujących w archeologii i możliwości datowania zbiorów.
  Zajęcia w formie wykładu/lekcji muzealnej dostosowanej do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.
 • Odkopana przeszłość, czyli pradzieje Polski południowo-wschodniej – ukazanie życia codziennego ludzi, zamieszkujących tereny Polski południowo-wschodniej w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz we wczesnym średniowieczu.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.
  Czas trwania: około 60 minut
 • Nie święci garnki lepią… Pradziejowe garncarstwo – lekcja warsztatowa, na której dzieci mogą zapoznać się z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego, wyjaśnia, kiedy pojawiają się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego oraz jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie; w drugiej części zajęć dzieci mogą wykonać na kole garncarskim własne naczynia oraz za pomocą ręcznej techniki lepienia figurki, ozdoby, grzechotki a następnie ozdobić je za pomocą stempelków. Wszystkie prace zabierane są do domu. Zajęcia dla grup liczących do 50 osób.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 15,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac).
 • Epoka kamienia jak malowana – ukazanie człowieka z epoki kamienia jako utalentowanego artysty, prezentacja najsłynniejszych wytworów naskalnej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, Lascaux).
 • Dostosowany do wieku uczestników wykład oraz warsztaty malowania na kamieniach.
  Czas trwania: 90-120 minut.
  Zajęcia warsztatowe – płatne 12,00 zł/os.
 • Non omnis moriar… Obrządek pogrzebowy w pradziejach – zwrócenie uwagi na bardzo istotne i delikatne kwestie, związane z duchowością człowieka pradziejowego w kontekście jego stosunku do zmarłych i sposobu jego pochówku.
  Zajęcia w formie wykładu dostosowanego do wieku uczestników.
  Czas trwania: 45-60 minut.

   

  HISTORIA

  NOWOŚĆ

 • W zakonnej aptece – podczas zajęć zdradzimy uczestnikom kim byli pijarzy, czym się zajmowali i w jaki sposób znaleźli się w Rzeszowie. W części warsztatowej natomiast uczestnicy „przemienią” się w zakonnego aptekarza, sami opracują przepis na pyszną herbatkę oraz własnoręcznie ją wykonają i zapakują.
  Lekcja przeznaczona jest dla uczniów S.P., kl. III-VIII
  Czas trwania: 90-120 min
 • Z dziejów polskiej złotówki – prelekcja z pokazem multimedialnym i prezentacją eksponatów przybliżająca długie dzieje Polskiej jednostki monetarnej – złotego, jednej z najstarszych walut europejskich. Pochodzenie nazwy i przeobrażenia jakim podlegała Polska złotówka od XVI do XX w.
  Wiek uczestników: od 12 lat
  Czas trwania: 45 min.
 • Z dziejów polskiej rogatywki – historia rogatywki – polskiej czapki narodowej, której korzenie wcale nie wywodzą się z terenu Polski, ba, nawet nie mają nic wspólnego z kulturą słowiańską – ale tą tajemnicę poznacie podczas zajęć połączonych z elementami warsztatu.
  Wiek uczestników: 7-12 lat
 • Nie masz pana nad ułana – obyczaje i zwyczaje kawaleryjskie II RP – Lance do boju, szable w dłoń/ Bolszewika goń, goń, goń… – brzmiał refren popularnych w przedwojennej Polsce żurawiejek (żartobliwych przyśpiewek) kawaleryjskich, nieodłączny element zwyczajów ułańskich. Podczas zajęć nie tylko o przyśpiewkach, ale również o innych barwnych obyczajach pułków kawalerii II RP, w tym o 20 Pułku Ułanów im, Jana III Sobieskiego z Rzeszowa, których jedna z żurawiejek brzmiała: Monokl w oku, mina pana – to ułani króla Jana.

   

 • Pismo hebrajskie i Tora – Święta Księga – w czasie zajęć uczestnicy poznają kulturę żydowską przez pryzmat religii i tradycji z nią związanych, jak również pewne elementy alfabetu hebrajskiego, którego znajomość wg wierzeń Judaizmu zbliżała do Boga.
 • Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru – czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w trakcie rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego. Podczas zajęć będzie też możliwość przymierzenia mundurów wojskowych i zrobienia pamiątkowych fotografii.
  Wiek uczestników: 7-12 lat
  Czas trwania: 60 min.
 • Sekrety dawnego dokumentu – jeśli chcesz przenieść się w czasy, w których nie znano komputerów, ani nawet długopisów, dowiedzieć się kto i w jaki sposób sporządzał wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, a także jeżeli chcesz sam przy użyciu starych metod stworzyć swój dokument, to zapraszamy Cię do udziału w naszych zajęciach.
 • Żołnierz polski 1914-1945 – opowieść o Wojsku Polskim oparta na wystawie „Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”  od momentu utworzenia Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, przez odzyskanie niepodległości i dynamiczny rozwój w okresie międzywojennym, po koniec II wojny światowej.
 • Wojsko Polskie w walkach o niepodległość i granice (1918-1920) – opowieść o żołnierzach walczących tak z nawałą bolszewicką jak i z armią niemiecką o utrzymanie niepodległości i umocnienie granic RP. Zajęcia oparte na eksponatach z wystawy „Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki”.
 • Szabla i pancerz. Opowieści sarmackie o husarii, Sobieskim i odsieczy wiedeńskiej – czym była husaria? Po co husarzowi skrzydła i ile ważyła jego zbroja? Dlaczego król Jan III Sobieski ruszył z wojskiem polskim pod Wiedeń? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas rysunkowej opowieści o czasach dawnej świetności oręża polskiego. Podczas warsztatów zaś będziecie mogli wykonać skrzydła husarskie, przymierzyć prawdziwy hełm husarski i pstryknąć pamiątkową fotkę, dlatego zabranie ze sobą aparatów fotograficznych jest wskazane.
  Wiek uczestników: 7-12 lat
  Czas trwania: 60 min

 

         HISTORIA SZTUKI

 • Od sarmatyzmu do modernizmu – style, kierunki, tendencje w malarstwie polskim na przestani 200 lat.

 • Galeria Malarstwa Polskiego – wielcy artyści  i ich dzieła (łącznie z prezentacją 10 obrazów zakupionych ze środków MK i DN).

 • Od romantyzmu do modernizmu – kolekcja 10 obrazów zakupionych dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN

 • Symbolizm Młodej Polski w twórczości Jacka Malczewskiego
 • Jacek Malczewski – neoromantyk malarstwa polskiego. Lekcja prowadzona z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 • Mitologia, alegoria i symbolika w twórczości Jacka Malczewskiego. Lekcja prowadzona z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 • Wizerunek szlachcica – strój i obyczaj (prezentacja multimedialna) – lekcja prowadzona na ekspozycji z oryginalną biżuterią, strojem kontuszowym i portretami sarmackimi lub w formie prezentacji muzealnej.
 • Galeria rzemiosła artystycznego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artstycznym.
 • Kiedyś używane dzisiaj oglądane. Zabytkowe meble, szkło, ceramika (funkcja i forma).
 • Mecenat artystyczny ks. Lubomirskich w Rzeszowie.
 • Sztuka sarmatyzmu.
 • Polski portret na przestrzeni dziejów.
 • Galeria Malarstwa Polskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 • Polskie malarstwo krajobrazowe.
 • Wieś w malarstwie polskim.
 • Malarstwo Młodej Polski.
 • O działalności Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 • O technikach zdobniczych w rzemiośle artystycznym.
 • O technikach malarskich i rysunkowych.
 • Galeria Malarstwa Europejskiego. Ekspozycja stała Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 
 • Historia Galerii Dąmbskich. Dzieje kolekcji malarstwa europejskiego skupiającej obrazy od końca XVI do początku XIX stulecia. Początki kolekcji jej losy i analiza dzieł.
 • Malarstwo europejskie w epoce nowożytnej – nowe spojrzenie człowieka na otaczający go świat. Zdefiniowanie pojęć: renesans, manieryzm, barok. Związki z kulturą antyczną, analiza formy i treści omawianych dzieł.
 • Religia i mity. Wątki biblijne i alegoryczne w europejskim malarstwie od XVI do pocz. XIX wieku. Literatura jako niewyczerpane źródło inspiracji.
 • Rewolucja w sztuce końca XIX i początku XX wieku. Podłoże kulturowe i nowe źródła inspiracji – lekcja z prezentacją multimedialną.
 • Wokół baroku. Przybliżenie złożoności kultury i sztuki baroku, światopoglądu, mentalności i obyczajowości.
 • Poczuj się artystą – akwarela, tempera, olej – podobieństwa i różnice technik malarskich (lekcja teoretyczno – warsztatowa). W trakcie lekcji omawiamy najważniejsze techniki malarskie /olej, akwarela, tempera, gwasz, akryl, pastel suchy i tłusty, technik, mieszanych i technik własnych, collage/ na przykładzie dzieł z Galerii Malarstwa Europejskiego oraz wcześniej przygotowanych obrazów służących jako pomoce naukowe; na części warsztatowej uczniowie sami próbują malować w wyżej omówionych technikach na specjalnie w tym celu przygotowanych podłożach, z płótna, płyty pilśniowej, desek, różnego rodzaju papierów i kartonów specjalnie dobranymi farbami -zajęcia płatne – 12,00 zł/os.)
 • Świat widziany kolorem – kolekcja kolorystów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 • Warto przyjść do muzeum – co to jest muzeum, kto w nim pracuje i po co?
 • Witkacy kreator i eksperymentator w kontekście sztuki awangardowej  /prezentacja multimedialna/ oraz Firma Portretowa „S.I. Witkiewicz” /oryginalne pastele/.
 • Analiza dzieła sztuki. Analiza ikonograficzna i ikonologiczna na przykładzie wybranych dzieł Galerii Malarstwa Europejskiego. Analiza sztuki współczesnej.
 • Impresjonizm, symbolizm, secesja – lekcja z prezentacją multimedialną.
 • Zostań szlachcicem/zostań damą – zajęcia teoretyczno-plastyczne. Wykonywanie zaprojektowanego przez siebie herbu wzorując się na herbach szlacheckich lub wachlarza w typie zabytków z XIX w. Finałem zajęć będzie pamiątkowe zdjęcie chłopca jako szlachcica oraz dziewczynki jako damy.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł/osoba
 • Poznać pana po cholewkach – zajęcia plastyczne i zabawy dla najmłodszych związane z pojęciem kultury sarmackiej („ubieranka” szlachecka, wykonanie zaprojektowanego przez siebie herbu, quiz dotyczący szlacheckiego stanu). Warsztatom towarzyszy ekspozycja oryginalnej biżuterii, stroju kontuszowego i portretów sarmackich ze zbiorów własnych Muzeum.
 • Porcelana na wynos – zajęcia teoretyczno-plastyczne polegające na ozdabianiu papierowego serwisu (talerzyki, kubeczki, tacki) dekoracją inspirowaną oryginalną porcelaną w technice akwareli. Wprowadzeniem do zajęć będzie obejrzenie ekspozycji rzemiosła artystycznego.
  Zajęcia płatne: 12,00 zł/os.
 • Narysuj dzieło sztuki – zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy malują lub rysują martwą naturę zakomponowaną z eksponatów muzealnych lub zabytkową rzeźbę.
 • Najpiękniejszą z kobiet świata jest noc. Motyw nocy w malarstwie.
 • Made in China. Motywy Chinoiserie w kulturze europejskiej.
 • Z kraju kwitnącej wiśni. Motywy japońskie w malarstwie Młodej Polski.
 • KONSERWACJA

 • Prezentacja działalności pracowni konserwatorskiej.
 • Wybrane zabytki muzealne w trakcie konserwacji.
 •  
 •  
Skip to content