ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dokumenty do postępowania (link): „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap V.”

21.03.2024 r.: Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8750ab4d-e67f-11ee-9c02-ce2b643d361d

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok

Plan postępowań na 2024 r. (Wersja nr 2 – 15.03.2024 r.)   Plan postępowań na 2024 r. (Wersja nr 1...

Dokumenty do postępowania (link): „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2024 r.” Ozn. MOR/ZP-26/4/2023.

9.11.2023 r.: Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9e58506-7ed3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dokumenty dot. zakupu kolekcji kobiecych ubiorów i dodatków z francuskich domów mody.

5.07.2023 r.: Zamawiający, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje na podst. art. 37d Ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia...

Dokumenty do postępowania (link) : „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap IV.” Ozn. postępowania: MOR/ZP-26/2/2023.

21.06.2023 r.: Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b40d8c7-0ff9-11ee-9355-06954b8c6cb9 

Dokumenty do postępowania: „Zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.” Ozn. postępowania: MOR/ZP-26/1/2023.

18.04.2023 r.: Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab6d8af0-ddb7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b       

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023. Wersja nr: 1. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2023 nr...

Dokumenty do postępowania: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2023 r.” Ozn. MOR/ZP-26/4/2022.

9.12.2022 r.: Ogłoszenie o wyniku postępowania – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022   1.12.2022 r.: Informacja o...

Dokumenty do postępowania: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap III.” Ozn. MOR/ZP-26/3/2022

8.11.2022 r.: Ogłoszenie o wykonaniu umowy   1.08.2022 r.: Ogłoszenie o wyniku postępowania   7.07.2022 r.: Informacja dotycząca otwarcia ofert...

1 2 3 11
Skip to content