Dokumenty do postępowania (link) : „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap IV.” Ozn. postępowania: MOR/ZP-26/2/2023.

21.06.2023 r.:

Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b40d8c7-0ff9-11ee-9355-06954b8c6cb9 

Skip to content