ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dokumenty do postępowania – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”

30.01.2023 r.: Ogłoszenie o wykonaniu umowy – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w...

Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021 Identyfikator postępowania: ocds-148610-417028ee-eabd-11eb-b885-f28f91688073   Ogłoszenie o wyniku postępowania.   Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania pn. „Wydanie publikacji,...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”. Ozn. MOR/ZP-26/2/2021.

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) zwanej dalej...

Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia”

Rzeszów, 30.07.2021 r.  Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021   Informacja dotycząca otwarcia ofert   Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z...

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Rzeszów, 30.07.2021 r. Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia      Na...

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki do postępowania – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Ogłoszenie o zamówieniu : „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia”...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 4.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 4. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 nr...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 3.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 3. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 nr...

Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021 Identyfikator postępowania: f875bb58-6fe8-4e4a-8173-deaba24dfb21     Ogłoszenie o wyniku postępowania       Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania...

1 2 3 4 10
Skip to content