ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia”

Rzeszów, 30.07.2021 r.  Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021   Informacja dotycząca otwarcia ofert   Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z...

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Rzeszów, 30.07.2021 r. Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia      Na...

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki do postępowania – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Ogłoszenie o zamówieniu : „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia”...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 4.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 4. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 nr...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 3.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 3. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 nr...

Ogłoszenie o wyniku postępowania: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021 Identyfikator postępowania: f875bb58-6fe8-4e4a-8173-deaba24dfb21     Ogłoszenie o wyniku postępowania       Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II”

 Rzeszów, 18.05.2021 r.                                                                                                                                 ...

Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Rzeszów, 13.05.2021 r.    Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021   Informacja dotycząca otwarcia ofert         Na podstawie art. 222 ust....

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Rzeszów, 13.05.2021 r.   Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia      ...

1 2 3 4 5 11
Skip to content