Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia”

Rzeszów, 30.07.2021 r.

 Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert

  Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2021, poz. 1129) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert w ramach prowadzonego postępowania pn. „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie” przekazuje informację o nazwie oraz siedzibie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz o cenach zwartych w ofertach:

 

Oferta nr 1:

Dotyczy części zamówienia nr: 3

Nazwa wykonawcy: KOJ Adam Koj

Siedziba wykonawcy: ul. Powstańców Śląskich 1c, Kadłub, 47-100 Strzelce Opolskie.

 

Cena zawarta w ofercie:

31 500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych, 00/100) netto.

38 745,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 00/100) brutto.

Należny podatek VAT: 7 245,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, 00/100).

 

Termin płatności faktury zawarty w ofercie:  28 dni

 

Oferta nr 2:

Dotyczy części zamówienia nr: 3

Nazwa wykonawcy: SUN&MORE SP. Z O.O.

Siedziba wykonawcy: 70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8 lok. 215.

 

Cena zawarta w ofercie:

26 336,73 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych, 73/100) brutto.

26 336,73 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych, 73/100) netto.

Należny podatek VAT: Procedura lat marża dla biur podróży ze stawką 23%.

 

Termin płatności faktury zawarty w ofercie: 28 dni.

 

Plik do pobrania:

Informacja dotycząca otwarcia ofert

 

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego:

Bogdan Kaczmar – Dyrektor Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie

Skip to content