Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Rzeszów, 30.07.2021 r.

Znak postępowania: MOR/ZP-26/2/2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

   Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) Zamawiający przed otwarciem ofert w ramach prowadzonego postępowania pn. „Wydanie publikacji, organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie oraz przeprowadzenie konferencji w ramach realizacji projektu „EtnoCarpathia” przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,” przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:

 

CZĘŚĆ 1: Wydanie publikacji podsumowującej o charakterze naukowym w języku PL, SK, ENG  wraz z wydrukiem:

Kwota ta wynosi: 75 924,21 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote, 21/100) brutto.

 

CZĘŚĆ 2: Organizacja wystawy etnograficznej stacjonarnie i wirtualnie:

Kwota ta wynosi: 54 480,39 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych, 39/100) brutto.

 

CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie konferencji naukowej dla 50 osób:

Kwota ta wynosi: 67 788,99 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych, 99/100) brutto.

 

Plik do pobrania:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego:

Bogdan Kaczmar – Dyrektor Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie

 

 

Skip to content