PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 4.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

Wersja nr: 4.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 nr 2021/BZP 00009498/04/P

Aktualizacja planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 nr 2021/BZP 00009498/01/P

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,

  1. 3-go Maja 19, 35-030 Rzeszów, Polska,

www.muzeum.rzeszow.pl

mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

tel. (0-17) 853-52-78,

Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1.

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie. Etap II.”

Tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

Około 320 000,00 zł netto.

Ikwartał 2021 r.

 

II kwartał 2021 r.

1.1.2

1.1.3

2.       DOSTAWY

1.2.1.

1.2.2

1.2.3

3.       USŁUGI

1.3.1.

,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”

Tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

Około 210 000,00 zł netto.

IV kwartał 2021 r.

1.3.2

Wydanie publikacji, organizacja

wystawy etnograficznej stacjonarnie i

wirtualnie oraz przeprowadzenie

konferencji w ramach realizacji projektu

„EtnoCarpathia” przez Muzeum

Okręgowe w Rzeszowie”

Tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

Około 170 000,00 PLN.

III kwartał 2020 r.

 

III kwartał 2021 r.

Poprawiono pomyłkę dotyczącą roku – z 2020 r. na 2021 r.

Dodano pozycję

1.3.3

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

 

Pozycja Planu

 

Przedmiot Zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.       ROBOTY BUDOWLANE

2.1.1.

2.1.2

2.1.3

2.       DOSTAWY

2.2.1.

2.2.2

2.2.3

3.       USŁUGI

2.3.1.

2.3.2

2.3.3

 

 

Skip to content