ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 1. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 r.,...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’. Ozn. ZP-26/13/2020.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo...

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego...

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, przekazuje odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyłączonego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843).

Rzeszów, 17.11.2020 r.   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyłączonego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1...

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania pn. „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w...

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym z ustawy PZP – zakup Zabytkowej kolekcji damskiej garderoby wraz z zespołem akcesoriów.

Rzeszów, 10.11.2020 r.   Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt....

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW.

Przedmiotem sprzedaży są dwa klimatyzatory stacjonarne przysufitowe marki Fujitsu stanowiące własność Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w drodze pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.

1 2 3 4 5 6 11
Skip to content