ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego...

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, przekazuje odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyłączonego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 2, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843).

Rzeszów, 17.11.2020 r.   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyłączonego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1...

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania pn. „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w...

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym z ustawy PZP – zakup Zabytkowej kolekcji damskiej garderoby wraz z zespołem akcesoriów.

Rzeszów, 10.11.2020 r.   Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4d ust. 1 pkt....

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KLIMATYZATORÓW.

Przedmiotem sprzedaży są dwa klimatyzatory stacjonarne przysufitowe marki Fujitsu stanowiące własność Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w drodze pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ WYBORU NAJWYŻSZEJ OFERTY – Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Renault Trafic

Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż aktywów obrotowych, złożono 27...

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU.  Sprzedający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania...

1 2 3 4 5 6 11
Skip to content