Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Rzeszów, 13.05.2021 r.

 

 Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert

 

 

    Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert w ramach prowadzonego postępowania pn.

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

przekazuje informację o nazwie oraz siedzibie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz o cenach zwartych w ofertach.

 

OFERTA NR 1:

Nazwa wykonawcy: J.BUD Jacek Leszczak

Siedziba wykonawcy: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40B

Cena zawarta w ofercie: 381 300,00 zł brutto.

 

 

Plik do pobrania:

Informacja dotycząca otwarcia ofert

Skip to content