Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II”

 Rzeszów, 18.05.2021 r.                                                                                                 

                                                                                   

Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021

Identyfikator postępowania: f875bb58-6fe8-4e4a-8173-deaba24dfb21

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

    Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający w ramach prowadzonego

postępowania pn. „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II”, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

OFERTA NR 1:

Nazwa wykonawcy: J.BUD Jacek Leszczak,

Siedziba wykonawcy: 38-100 Strzyżów, Gbiska 40B.

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów:

Cena oferty: 60/60 pkt.

Okres gwarancji: 30/30 pkt.

Skrócenie końcowego terminu realizacji zamówienia: 10/10 pkt.

Oferta uzyskała łącznie 100/100 pkt.

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Na podstawie art. 308, ust. 3, pkt. 1 lit. a, ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.), umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dn. 21.05.2021 r., w siedzibie Zamawiającego.

 

Zatwierdził:

Kierownik Zamawiającego:

Krzysztof Szela – Zastępca Dyrektora Muzeum

Okręgowego w Rzeszowie

 

 

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19., Etap II.”. MOR.ZP-26.1.2021

Skip to content