Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Rzeszów, 13.05.2021 r.

 

Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

    Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przed otwarciem ofert w ramach prowadzonego postępowania pn.

 

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

 

przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Kwota ta wynosi: 385 507,25 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedem złotych, 25/100) brutto.

 

 

Plik do pobrania:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Skip to content