Dokumenty do postępowania: „Zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.” Ozn. postępowania: MOR/ZP-26/1/2023.

18.04.2023 r.:

Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab6d8af0-ddb7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b       

Skip to content