Dokumenty do postępowania (link): „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2024 r.” Ozn. MOR/ZP-26/4/2023.

9.11.2023 r.:

Link (odnośnik) do strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierającej wszelkie informacje oraz dokumenty związane z postępowaniem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9e58506-7ed3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Skip to content