Dokumenty do postępowania: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2023 r.” Ozn. MOR/ZP-26/4/2022.

9.12.2022 r.:

Ogłoszenie o wyniku postępowania – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

 

1.12.2022 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

 

17.11.2022 r.:

Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

 

17.11.2022 r., godz. 9:10:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

 

15.11.2022 r.:

Informacja o zmianie treści SWZ – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

Pytania wykonawców i wyjaśnienia – „Kompleksowa usługa dozoru … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

 

9.11.2022 r.:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony … w 2023 r.” MOR-ZP.26.4.2022

zał. nr 1 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022. FORMULARZ OFERTY

zał. nr 2 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zał. nr 3 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zał. nr 4 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UD. ZASOBY

zał. nr 5 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022. Oświadczenie – Grupa Kapitałowa

zał. nr 6 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022. Wzory wykazów

zał. nr 7 do SWZ. MOR-ZP.26.4.2022 – ID postępowania oraz inne informacje dodatkowe

Skip to content