Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program – Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Wspieranie działań muzealnych). 

Projekt przewiduje zakup sprzętu konserwatorskiego, który będzie słuzył w pracach obejmujących specjalności: konserwację malarstwa, konserwację grafik i książek oraz konserwację mebli. Celem modernizacji pracowni konserwatorskiej jest polepszenie warunków pracy konserwatorów oraz zwiększenie zakresu prac wykonywanych przez pracownię tak, aby opieka konserwatorska nad muzealiami, księgozbiorem i archiwaliami wykonywana była w sposób zgodny ze standardami XXI w.

 

66 000,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

50 551,00 zł Województwo Podkarpackie

Skip to content