Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich  przy  XVII –XVIII wiecznych dziełach snycerki, które ze względu na wartość artystyczną i naukową powinny być udostępnione publiczności, a z powodu złego stanu zachowania przechowywane są w magazynach.  Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 11 rzeźbom, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji w technice 3D i udostępnienie jej  na portalu Wirtualne Muzea Podkarpacia oraz wykonanie badań stratygrafii warstw malarskich dwóch rzeźb XVII wiecznych (św. Stanisława i św. Wojciecha). Rezultatami projektu mają być  zakonserwowane rzeźby i wzbogacona dzięki nim ekspozycja stała, możliwość pogłębienia badań nad rzeźbami, które wykazują wpływy lwowskiego rokoka  oraz działania edukacyjne realizowane w Muzeum i na portalu Wirtualne Muzea Podkarpacia.

 

Wysokość dofinansowania:
35 000,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
18 450,00 zł Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Skip to content