Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nazwa programu: „Wspieranie działań muzealnych” (nabór I/2023, decyzja z dnia 6 marca 2023).

Wysokość dofinansowania:

67 275,00 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

64 504,00 zł Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Celem zadania jest wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy obrazach pochodzących z tzw. Galerii Dąmbskich, które ze względu na wartość artystyczną i naukową powinny być udostępnione publiczności, a z powodu złego stanu zachowania przechowywane są w magazynach. Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 8 płócien, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji fotograficznej i udostępnienie jej na stronie internetowej Muzeum. Rezultatami projektu mają być zakonserwowane obrazy i wzbogacona dzięki nim ekspozycja stała, możliwość pogłębienia badań nad obrazami oraz działania edukacyjne realizowane w Muzeum.

 

 

Skip to content