WYSTAWY CZASOWE

REJSZE – Mała Ojczyzna. W kręgu wiary i tradycji żydowskiej

Wystawa „Rejsze – Mała Ojczyzna. W kręgu wiary i tradycji żydowskiej” dostępna będzie dla zwiedzających od 27 września 2023 do 29 lutego 2024 r. Wernisaż wystawy: 27.09.2023r., godz. 13.00

WYSTAWY STAŁE

Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki.

Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki.

Fundamentem wystawy jest zbiór znanego kolekcjonera rzeszowskiego Jana Partyki. Ekspozycja została uzupełniona o obiekty z muzealnych magazynów (głównie broń palna). Cztery sale wystawowe wyznaczają kolejne etapy walk o Niepodległą. Każda sala posiada stałe elementy, takie jak: odznaczenia, odznaki pamiątkowe i emblematy, imienne pamiątki żołnierzy walczących o niepodległość-związanych z naszym regionem. W każdej sali znajdują się witryny prezentujące wyposażenie, broń, mundury danego okresu.

Galeria Malarstwa Europejskiego

Galeria Malarstwa Europejskiego zrywa z przyjętym powszechnie w muzeach zwyczajem odrębnego eksponowania obrazów każdej ze szkół narodowych. Potwierdzając tezę płynności rozwoju artystycznego Europy nowożytnej, w której szkoły malarskie rozwijały się w dość ścisłym, wzajemnym kontakcie, chcemy pokazać ewolucję tych zjawisk artystycznych. Jednocześnie dzięki odmienności tradycji i warunków rozwoju, na przykładzie wybranych dzieł sztuki, staramy się znaleźć uniwersalną panoramę dawnego malarstwa europejskiego. Wśród pokazanych dzieł malarskich z przełomu XVII, XVIII i XIX stulecia, przeważają obiekty pochodzące z Galerii Dąmbskich – głównej kolekcji pozostającej w zbiorach rzeszowskiego Muzeum.

Galeria Rzemiosła Artystycznego

Galeria Rzemiosła Artystycznego

Na pierwszą część wystawy składają się zabytki /w większości z XIX w./ reprezentujące różne dziedziny rzemiosła artystycznego. Typowymi przykładami mebli z 1. poł. XIX stulecia są m.in. biedermeierowskie krzesła i fotel z charakterystycznym „wachlarzowym” oparciem; ważnym elementem wystroju mieszczańskiego wnętrza był zegar w drewnianej obudowie w kształcie antycznego portyku. W serwantce, na kątówce, komodzie i stołach eksponowane są wyroby ceramiczne, m. in. XIX w. angielskie naczynia fajansowe oraz stołowa porcelana z 2. poł. XIX w. pochodząca z wiedeńskiej, niemieckiej i czeskiej wytwórni. W drugiej sali wystawiono zespół szkła artystycznego, które przedstawia dość szeroki przegląd różnorodnych form szklarskich i technik stosowanych od XVIII w. do lat trzydziestych ubiegłego stulecia.

Fragment wystawy

Odkopana przeszłość- pradzieje Polski południowo- wschodniej

Wystawa prezentuje różnorodne aspekty życia człowieka w okresie od około 40 tys. p.n.e. do XIII w. n.e. Na powierzchni ponad 160 m² zaprezentowano około 2000 tysięcy zabytków pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski. Ilustrują one poszczególne okresy chronologiczne zarówno w zakresie kultury materialnej, jak i duchowej. Starano się je pokazać w kontekście wskazującym na ich pierwotną funkcję i sposób użytkowania. Bardzo licznie reprezentowane są różnorodne formy narzędzi, broni, ozdób, jak również naczyń glinianych.

Galeria Malarstwa Polskiego

Galeria Malarstwa Polskiego

Na tej prezentacji (z interesującą aranżacją), są wybitne i najbardziej wartościowe obrazy pod względem artystycznym, które równocześnie należą do znaczących dzieł rodzimych twórców. W Muzeum wyeksponowano malarstwo sztalugowe obejmujące obrazy olejne od XVIII wieku do 1939 roku. Dzieła zostały wystawione w układzie chronologiczno-tematycznym, tak więc dominują  portrety (w tym zajmujący zespół wizerunków staropolskich). Na wystawie zaprezentowano też  pejzaże, weduty, sceny rodzajowe i martwe natury.

WYSTAWY ARCHIWALNE

„SECESJA – stylowa jedność sztuk” 30.03 – 17.08.2023 r.

Wystawa Secesja – stylowa jedność sztuk prezentuje wybrane dzieła ze zbiorów prywatnych i dwunastu polskich muzeów. Łącznie na tej ekspozycji znajduje się ponad 200 secesyjnych dzieł z różnych dziedzin sztuki. Szczególnie cenna jest kolekcja kilkudziesięciu europejskich eksponatów z zasobów prywatnych. Warto podkreślić, że w zbiorze tym znajdują się wyjątkowo unikatowe szkła z ważnych ośrodków artystycznych Starego Kontynentu, które tworzą trzon tej starannie budowanej, pięknej i niezwykle wartościowej kolekcji. Tytuł wystawy w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie nawiązuje do faktu, iż w tej epoce, czyli w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku i początku XX stulecia wszystkie dziedziny sztuki dążyły do stworzenia artystycznej jedności.

Majster i uczniowie. 45-lecie pracy twórczej Krzysztofa Panasa 11.09.2022r. – 28.02.2023 r.

Wystawa zorganizowana została w oparciu o zbiory Krzysztofa Panasa oraz Jego uczniów: Stanisława Maziarza, Marcina Kostkę, Mariusza Wywrockiego, Bernarda Górnego, Krzysztofa Górnego oraz Marcina Kościaka. Partnerem w realizacji przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali SPAK. Prezentowana ekspozycja przybliżała także historię polskiego oręża oraz stanowiła swoiste porównanie polskiej broni białej z analogiczną bronią pochodzącą bardzo często z odległych części świata. Celem tego jubileuszowego przedsięwzięcia było ponadto propagowanie zanikającego rzemiosła zgodnego z dawną sztuką i tradycją.

Wystawa MODOWY LUKSUS 17.12.2021 – 28.08.2022

Wystawa „Modowy luksus” stanowi premierową prezentację zakupionej w ubiegłym roku przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zabytkowej kolekcji historycznych strojów oraz akcesoriów damskich. Zakupiona zabytkowa menażeria obejmuje 80 torebek, 53 wachlarze, 15 parasolek, 14 par obuwia, garderobę, w tym: 4 kompletne ubiory, 3 staniki, 6 peleryn, etolę piórową, 6 elementów bielizny, 5 nakryć głowy i 4 drobne akcesoria oraz 17 szkieł toaletowych.

„Jacek Malczewski – portret własny”

Wystawa Jacek Malczewski – portret własny ukazuje znakomite malarstwo wielkiego twórcy polskiego modernizmu, jednego z najwybitniejszych reprezentantów sztuki Młodej Polski, symbolisty przełomu XIX i XX wieku, a także profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Spuścizna artystyczna (w tym autoportrety) Jacka Malczewskiego (1854 - 1929) - malarza, rysownika i poety zapewniły mu pozycję jednego z największych rodzimych artystów. Według słów Pani Agnieszki Ławniczakowej (sławnego badacza twórczości mistrza) Dzieło Malczewskiego, stanowiąc trwałą pozycję w historii polskiej sztuki, jest zarazem wybitnym zjawiskiem w malarstwie europejskim. Twórca powracał przez całą swoją artystyczną działalność do niektórych motywów i właśnie autoportrety należą do licznego, ważnego, pięknego, a także bardzo zajmującego oraz stałego i intrygującego „repertuaru”, wśród jego malarskich dzieł.

Wystawa: „Niepodległość szablą wywalczona”

Na ekspozycji prezentujemy polskie tradycje niepodległościowe związane z tą bronią, tj. powstania narodowe czy zmagania podczas wojny polsko – bolszewickiej. Widzowie mogą prześledzić również krótki zarys historii i rozwój szabli w Polsce na tle ewolucji broni białej w Europie. Na wystawie zaprezentujemy kilkadziesiąt szabel z różnych okresów historycznych poczynając od wieku XVII, poprzez czas powstań narodowych, walk z sowieckim i niemieckim najeźdźcą, kończąc na roku 1945. Ekspozycję uzupełnią mundury i inne elementy wyposażenia wojskowego oraz bogata ikonografia.

„Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji.”

„Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji.”

Prezentowana kolekcja obejmuje zbiór 50 oryginalnych dzieł, 24 wybitnych polskich twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej. W niektórych przypadkach zaprezentowanych zostało po kilka prac jednego autora, aby dać możność pełniejszego kontaktu z indywidualnością każdego artysty. Niekiedy pojawiają się jednostkowe dzieła stwarzające przedsmak a może raczej zaproszenie do dalszego odkrywania dossier znanego nazwiska. Obrazy pochodzą z końca XIX wieku, XX wieku i pierwszego dwudziestolecia XXI wieku. Autorzy kompozycji to w większości wychowankowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a niektórzy z nich całkowicie związani ze środowiskiem krakowskim. Prace wykonane zostały w technice: olejnej na płótnie, desce, płycie pilśniowej oraz temperowej, akwareli, mieszanej na tekturze, kartonie i papierze.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skip to content