Odkopana przeszłość- pradzieje Polski południowo- wschodniej

Od 14 grudnia 2007 roku w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie prezentowana jest stała wystawa archeologiczna „Odkopana przeszłość- pradzieje Polski południowo-wschodniej”. Prezentuje ona różnorodne aspekty życia człowieka w okresie od około 40 tys. p.n.e. do XIII w. n.e. Na powierzchni ponad 160 m² zaprezentowano około 2000 tysięcy zabytków pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski. Ilustrują one poszczególne okresy chronologiczne zarówno w zakresie kultury materialnej, jak i duchowej. Starano się je pokazać w kontekście wskazującym na ich pierwotną funkcję i sposób użytkowania. Bardzo licznie reprezentowane są różnorodne formy narzędzi, broni, ozdób, jak również naczyń glinianych. Obejmują one zarówno pospolite formy używane w gospodarstwie domowym, naczynia wykorzystywane podczas ceremonii pogrzebowych, jak również luksusową zastawę stołową sprowadzaną w II/III w. z terenu Imperium Rzymskiego. Ważnym elementem ekspozycji są również prezentacje rekonstrukcji strojów pradziejowych pokazujące przemiany w zakresie stosowanych surowców, technik tkackich oraz upodobań estetycznych. Niektóre procesy stanowiące ważne etapy rozwoju cywilizacyjnego człowieka, zaprezentowano w formie animacji komputerowych. Ta forma przekazu pozwala w bardzo przystępnej formie objaśniać, często bardzo skomplikowane procesy technologiczne. Ekspozycję uzupełniają liczne tablice informacyjne oraz mapy. Wystawa stwarza praktycznie nieograniczone możliwości poznawania bardzo różnorodnych aspektów życia naszych przodków. Mamy nadzieję, że zainteresuje ona zwłaszcza młodzież szkolną, chociaż adresowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Istnieje możliwość wcześniejszego rezerwowania przez zorganizowane grupy tzw. lekcji muzealnych prowadzonych przez archeologów. W ofercie edukacyjnej Muzeum podane są liczne przykłady tematów takich spotkań, chociaż otwarci jesteśmy na propozycje ze strony zwiedzających.

 

Skip to content