„SECESJA – stylowa jedność sztuk” 30.03 – 17.08.2023 r.

Wystawa „Secesja – stylowa jedność sztuk” przygotowywana przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przybliża publiczności wyjątkowo piękny okres w sztuce ostatniego dziesięciolecia XIX wieku i początku XX stulecia, kiedy to zostało „podjęte” przez europejskich i polskich twórców dążenie do jedności i artystycznego mistrzostwa we wszystkich dziedzinach sztuki, a w szczególności; rzemiośle artystycznym, malarstwie, grafice, a także rzeźbie.

Na tej ekspozycji znajduje się ponad 200 różnorodnych dzieł z kilkunastu polskich instytucji muzealnych w tym z; Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Lublinie oraz liczne artefakty rzemiosła artystycznego (z dwóch zbiorów prywatnych).

Wystawiona jest cenna kolekcja dzieł z licznych ośrodków Starego Kontynentu, albowiem secesja swym zasięgiem objęła wiele krajów.

Tak więc, zaprezentowane są wyjątkowej klasy europejskie i rodzime muzealia; szkła, ceramika, srebra, platery, cyna, lampy, a także różnorodne varia.

Malarstwo przedstawiono na podstawie dzieł największych polskich artystów tego czasu m.in.; Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego, Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Witolda Wojtkiewicza, Władysława Ślewińskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Edwarda Okunia i Kazimierza Stabrowskiego.

Natomiast z pośród graficznych utworów można podziwiać dzieła twórców europejskich, a także polskich m.in.; Teodora Axentowicza, Witolda Wojtkiewicza, Karola Frycza, zaś rzeźbę reprezentują m.in.; Konstanty Laszczka i Jan Szczepkowski.

Ekspozycja jest czynna od 30 marca do 17 sierpnia 2023 roku.

Maria Stopyra – kurator wystawy

Banner: Kazimierz Stabrowski (1869-1929), „Królewna magicznego kryształu”, fragment, przed 1910 r., olej, tempera, dykta, Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

 

 

Skip to content