Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki.

Słowa takie jak Polska, Naród, Ojczyzna były dla polskiego młodego pokolenia końca XIX i początku XX w. religią i powołaniem. W gorących głowach jawiły się historie dawnej świetności, zwycięstwa królów i hetmanów przełożone goryczą upadku państwowości, zaś w sercu rodziło się pragnienie wolności. O tych kilku pokoleniach żyjących w trudnych czasach walki o Polskę, opowiada wystawa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie pod tytułem „Żołnierz polski 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”. Jej fundamentem jest zbiór znanego kolekcjonera rzeszowskiego Jana Partyki. Ekspozycja została uzupełniona o obiekty z muzealnych magazynów (głównie broń palna). Cztery sale wystawowe wyznaczają kolejne etapy walk o Niepodległą. Każda sala posiada stałe elementy, takie jak: odznaczenia, odznaki pamiątkowe i emblematy, imienne pamiątki żołnierzy walczących o niepodległość-związanych z naszym regionem. W każdej sali znajdują się witryny prezentujące wyposażenie, broń, mundury danego okresu. Zobaczyć można tutaj cenny zabytek z okresu odzyskania niepodległości – czapkę rogatywkę wz. 1919, czy incydentalnie spotykany na rynku kolekcjonerskim mundur polskiego komandosa z czasów walk o Płw. Apeniński. Najbardziej rozbudowana jest część poświęcona czasom II wojny światowej, zaś w szczególności 2. Korpusowi Polskiemu, ze względu na dużą ilość pamiątek po żołnierzach tej jednostki. Całość wystawy została uzupełniona aranżacjami przedstawiającymi np. okopy Legionów Polskich na Wołyniu z lat I wojny światowej, czy sztab 3. Dywizji Strzelców Karpackich z okresu bitwy o Monte Cassino. Ekspozycję uzupełniają multimedia oraz bogata ikonografia prezentująca Wojsko Polskie na przestrzeni ponad trzydziestu lat. Wszystko to stanowi znakomity kąsek tak dla miłośników militariów jak i dla osób interesujących się tym fragmentem historii Polski. Wystawę tę również polecamy młodzieży, która patrząc na historię tylko przez pryzmat podręcznika szkolnego gubi jej przesłanie i istotę. Zapraszamy do zwiedzania.

Rafał Kocoł – współautor wystawy

Skip to content