Wpisy odPrzemysław Nycz

„Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa”

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie realizuje zadanie pod nazwą „Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i...

Zakup obrazu Józefa Mehoffera „Uskrzydlona postać”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Kolekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzealne –I nabór 2014) zakup wyjątkowo...

Zakup obrazu Teodora Axentowicza (1859 – 1938) Na Gromniczną do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Zakup wybitnego obrazu Teodora Axentowicza (1859 – 1938) Na Gromniczną do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie dzięki decyzji Ministra  Kultury i...

„Historia na szkle zapisana” – uratowanie i zachowanie na przyszłość cennej kolekcji negatywów szklanych E. Janusza

Zakupiona kilka lat temu kolekcja fotograficzna po znanym zakładzie rzeszowskim Edwarda Janusza jest systematycznie poddawana zabiegom konserwatorskim, finansowanym zarówno ze...

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2008 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja...

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap II: Stabilizacja konstrukcyjna budynku

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2011 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Przebudowa...

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Wspieranie...

VII Zwyczajny Zjazd Delegatów SMP

Koleżanki i Koledzy Muzealnicy Zgodnie z uchwałą numer 2 z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich z dnia 20 marca...

Wycieczka krajoznawcza i spotkanie integracyjne.

W dniu 27 września br. członkowie oddziału naszego Stowarzyszenia wraz z grupą muzealników rzeszowskich wzięli udział w wycieczce krajoznawczej i...

Studia podyplomowe – Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym.

Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na Wydziale Artystycznym UMSC pn. „Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym”....

1 5 6 7 8 9 10
Skip to content