Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Wspieranie działań muzealnych) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych pozostających do dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego na projekt Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

W projekcie zaplanowano poddanie zabiegom konserwatorskim trzech dzieł powstałych w XVII i XVIII wieku, wchodzących w skład Galerii Malarstwa Europejskiego rzeszowskiego Muzeum. Obrazy ze względu na zły stan zachowania nie były dotychczas eksponowane.

Dwa płótna figurujące w inwentarzu muzealnym przypisane zostały Michaelowi Wutkyemu, artyście urodzonemu w Krems nad Dunajem w 1739 roku, zmarłemu we Wiedniu w 1823 roku. Od 1759 rok członka akademii wiedeńskiej. Owe obrazy to:

1. Wutky Michael, „Putta z tarczą i wężem”, koniec XVIII w., olej na płótnie, MRA 2464;

2. Wutky Michael, „Putta z mieczem”, koniec XVIII w., olej na płótnie, MRA 2463.

Wymienione kompozycje pochodzą z Galerii Dąmbskich, głównej kolekcji muzealnej.

Kolejny obraz posiada proweniencję włoską, lecz jego atrybucja nie jest do końca ustalona: Nieokreślony malarz, „Pałac Homodei w Mediolanie”, XVII w., olej na płótnie, 92 x 132 cm, MRA 2504 W zbiorach muzeum znajduje się analogiczny do niego obraz pod nr inwentarzowym MRA 2575. Obrazy te przedstawiają szesnastowieczny pałac Marino zlokalizowany na Piazza della Scala w Mediolanie. Pałac zaprojektowany przez Galeazzo Alessiego był budowany w latach 1557 – 1563 dla znanego bankiera Tommaso Marino. W 1635 roku pałac stał się własnością Carlo Omodei, stąd określenie tytułu obrazów.

Celem programu jest konserwacja obrazów i prezentacja jej przebiegu w technice 3D na stronie internetowej Wirtualne Muzea Podkarpacia. Podniesienie standardów dokumentacji konserwatorskiej poprzez wykorzystanie skanowania w przestrzeni trójwymiarowej. Zapoznanie z nowymi technikami dokumentacji zabytków szerokiego grona odbiorców.

Skip to content