Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2008 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.”, w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych.

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Konserwacja starodruku Statuta Sejmu Warszawskiego, Roku Pańskiego 1557 oraz konstytucji uchwalanych na sejmach w XVI i XVII w.

Skip to content