„Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa”

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie realizuje zadanie pod nazwą „Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa”, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych”.

Dofinansowanie w wysokości 33,5 tys złotych

Projekt obejmuje opracowanie wraz z publikacją książkową wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 117 w Rzeszowie.

Skip to content