VII Zwyczajny Zjazd Delegatów SMP

Koleżanki i Koledzy Muzealnicy

Zgodnie z uchwałą numer 2 z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich z dnia 20 marca 2017 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, oraz zgodnie z par. 18 Statutu SMP serdecznie informuję, że Walny Zjazd Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Muzealników Polskich odbędzie się w dniach 15-16 maja w Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie. W pierwszym dniu odbędzie sie rejestracja Delegatów oraz spotkanie z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami władz państwowych oraz innych stowarzyszeń muzealnych. W tym dniu przewidziana jest także dyskusja na temat środowiska muzealnego oraz prezentacja partnera zjazdu – firmy Panasonic.

Część sprawozdawczo-wyborcza rozpocznie sie w dniu 16 maja o godzinie 9:00 w drugim terminie 9:15.

Program VII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SMP przedstawia sie następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zjazdu Delegatów SMP, przywitanie uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich Michała Niezabitowskiego.
 2. Wybranie przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wybranie protokolantów, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań za lata 2014-2017:
  – Zarządu Głównego – Prezes Michał Niezabitowski
  – finansowego – Skarbnik Zdzisława Jakosz-Chojnacka
  – Komisji Rewizyjnej
  – Sądu Koleżeńskiego
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 8. Wybory na kadencję 2014-2017: Prezesa, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 9. Przerwa na kawę w trakcie liczenia głosów.
 10. Wystąpienie nowego Prezesa z przedstawieniem tez programu.
 11. Zgłaszanie uchwal i wniosków oraz dyskusja.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.

Michał Niezabitowski
Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Skip to content