Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap II: Stabilizacja konstrukcyjna budynku

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2011 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI-w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele magazynowe (Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych). Etap II: Stabilizacja konstrukcyjna budynku”, w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków.

Skip to content