Dokumenty do postępowania – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”

30.01.2023 r.:

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2021

 

31.12.2021 r.:

Ogłoszenie o wyn. post. – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2021

 

16.12.2021  r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2

 

7.12.2021 r., godz. 11:00: 

Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2021

 

7.12.2021 r., godz. 09:13: 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR.ZP.26.4.2021

 

2.12.2021 r.:

Wyjaśnienia dotyczące zapytań Wykonawców – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2021

 

29.11.2021 r.:

Ogłoszenie o zamówieniu – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2021

SWZ – „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” MOR-ZP.26.4.2021

zał. nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTY

zał. nr 2 do SWZ – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zał. nr 3 do SWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zał. nr 4 do SWZ – ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UD. ZASOBY

zał. nr 5 do SWZ – Oświadczenie – Grupa Kapitałowa

zał. nr 6 do SWZ – Wzory wykazów

zał. nr 7 do SWZ – ID postępowania oraz inne informacje dodatkowe

Skip to content