Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.

 

Oznaczenie postępowania: ZP-26/11/2020.

 

Szczegóły w załącznikach: (ogłoszenie o zamówieniu, treść SIWZ oraz załączniki do niej):

Ogłoszenie o zamówieniu – „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

SIWZ – „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

zał. nr 1 do SIWZ – PW. „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

zał. nr 2 do SIWZ – przedmiar. „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

zał. nr 3 do SIWZ – wzór formularza oferty. „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

zał. nr 4 do SIWZ – oświadczenia. „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

zał. nr 5 do SIWZ – oświadczenia dot. g.k. „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy. „Przebudowa i zmiana … Etap IX – Zakup i montaż instalacji SAP i SWiN …” Ozn. ZP.26.11.2020

 

 

Skip to content