Ogłoszenie o zamówieniu – „Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ 
Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

 

 

Skip to content