Powstanie Styczniowe

Hej, strzelcy, wraz! 150 rocznica Powstania Styczniowego (29 stycznia – 31 marca 2013)

Hej, strzelcy, wraz! 150 rocznica Powstania Styczniowego (29 stycznia – 31 marca 2013)

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym w okresie zaborów; tak pod względem zasięgu, czasu trwania, jak i ilości uczestników....

Skip to content