Hej, strzelcy, wraz! 150 rocznica Powstania Styczniowego (29 stycznia – 31 marca 2013)

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem niepodległościowym w okresie zaborów; tak pod względem zasięgu, czasu trwania, jak i ilości uczestników.
 
Celem wystawy jest przypomnienie okoliczności wybuchu powstania, ważniejszych wydarzeń – w tym dotyczących regionu –  oraz zasłużonych osób, a przede wszystkim pokazanie materialnych pamiątek. Prezentujemy broń, mundury i wyposażenie powstańców, biżuterię okresu żałoby narodowej, liczne odznaki patriotyczne, medale okolicznościowe, pamiątki więźniów i zesłańców na Sybir, a także dokumenty władz powstańczych i fotografie uczestników.
 
Szczególnie cennym eksponatem jest środek płata sztandaru powstańczego, wiązanego – według tradycji – z Henryką Pustowojtówną, działaczką  niepodległościową i żołnierzem powstania, która była adiutantem dowódców oddziałów: Mariana Langiewicza i Dionizego Czachowskiego.

 

 

Skip to content