Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. : „Wykonanie projekcji holograficznej znanego etnografa F. Kotuli związanego z dziedzictwem kulturowym pogranicza oraz dostawa sprzętu do projekcji holograficznej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Wykonanie projekcji holograficznej znanego etnografa F. Kotuli związanego z dziedzictwem kulturowym pogranicza oraz dostawa sprzętu do projekcji holograficznej dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Ozn. postępowania: ZP-26/9/2020.

Szczegóły w załącznikach: (ogłoszenie o zamówieniu, treść SIWZ oraz załączniki do niej).

Ogłoszenie o zamówieniu – ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020
SIWZ – ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty. ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy. ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY. ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – SOPZ. ,,Wykonanie projekcji holograficznej …” Ozn. ZP-26.9.2020

Skip to content