Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. : „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”.
Ozn. postępowania: ZP-26/7/2020.

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ-Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji

Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ  – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ – SOPZ.

 

Skip to content