Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX – Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych.

Etap IX – Dostawa wyposażenia do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”

Szczegóły w załącznikach: (ogłoszenie o zamówieniu, treść SIWZ oraz załączniki do niej).

Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w dworu spichlerza Etap IX – Dostawa wyposażenia ” Ozn Z

SIWZ – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w dworu spichlerza w Zgłobniu Etap IX – Dostawa wyposażenia ” Ozn ZP-26 5 2

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w dworu spichlerza Etap IX – Dostawa

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w dworu spichlerza Etap IX – Dostawa

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot grupy kapitałowej Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Etap IX – Dostawa wyposażenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w dworu spichlerza Etap IX – Dostawa wyposażenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – SOPZ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w dworu spichlerza Etap IX – Dostawa wyposażenia ”

Skip to content