Ogłoszenie o zamówieniu „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie położonych przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie”

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie położonych przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – Kompleksowa usługa dozoru i ochrony Ozn ZP-26 15 2019
zał nr 1 – Wzór formularza ofertowego
zał nr 2 – Wzór umowy
zał. nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.
zał. nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
zał. nr 5 – Wzór inf. dot. grupy kapitałowej.
zał. nr 6 – Wzór inf. o podmiocie wspólnym.

Skip to content