W dniu 4 listopada br. zebrał się Zarząd Oddziału Podkarpackiego na posiedzeniu nadzwyczajnym. Głównym tematem obrad była dyskusja nad programem I Kongresu Muzealników Polskich oraz przygotowanie stanowiska środowiska muzealników podkarpackich w najbardziej istotnych kwestiach dotyczących muzeów oraz ich pracowników. Omówiono również sprawy organizacyjne. Z zadowoleniem przyjęto informację o stałym wzroście liczby członków Stowarzyszenia na Podkarpaciu. Zobowiązano Skarbnika Oddziału do przekazania członkom Stowarzyszenia dokładnych informacji dotyczących sposobu przekazywania składek członkowskich.
Postanowiono także, że następne posiedzenie będzie miało miejsce 4 grudnia i będzie poświęcone planom działalności Stowarzyszenia na rok 2015.

Skip to content