I Kongres Muzealników Polskich

W dniu 4 listopada br. zebrał się Zarząd Oddziału Podkarpackiego na posiedzeniu nadzwyczajnym. Głównym tematem obrad była dyskusja nad programem...

Skip to content