Wydarzenia

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Aktualności Muzeum

Przetarg nieograniczony

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy dla zadania pn. ,, Dostawa wyposażenia do Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’

Wakacyjna oferta edukacyjna

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na nadchodzące wakacje.

Zakup obrazu Aleksandra Świeszewskiego

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie prezentuje nowy nabytek, obraz Aleksandra Świeszewskiego pt. "Krajobraz z sylwetką wiatraka", zakupiony dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Obraz wzbogaca wiodącą w regionie kolekcję dzieł najwybitniejszych malarzy polskich.

Informacja

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych realizuje projekt pod nazwą: „Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski”.

Monety polskie na terenie Królestwa Węgier od XVI do XVII wieku ze zbiorów Jósa András Muzeum w Nyíregyházie.

Kontakty polsko-węgierskie datują się od dawna i są powszechnie znane. Stanowią na arenie europejskiej dobry przykład przyjacielskich stosunków w wielowiekowej i bogatej w wydarzenia historii obu narodów.

„Jak to z tym pieniądzem było… - czyli historia pieniądza dla maluchów. Edycja czwarta”

Kolejna już czwarta edycji projektu "Jak to z tym pieniądzem było...- czyli historia pieniądza dla maluchów" stanowiąca kontynuację oferty edukacyjnej, dotycząca promowania wiedzy na temat historii pieniądza wraz elementami wiedzy ekonomicznej, która od trzech lat realizowana jest przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. W chwili obecnej wszystkie terminy zostały zarezerwowane !

Warsztaty ceramiki. Zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty ceramiki pt. "Nie święci garnki lepią.... Garncarstwo w pradziejach"

Warsztaty archeologiczne

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zaprasza na warsztaty archeologiczne towarzyszące wystawie: WOJOWNIK I KSIĘŻNICZKA ARCHEOLOGIA - MEDYCYNA SĄDOWA – SZTUKA 10 KWIETNIA 2016 R. godz. 10:30

Nowości w ofercie edukacyjnej

W związku z otwarciem nowej wystawy "Wojownik i księżniczka. Archeologia – medycyna sądowa – sztuka" przygotowaliśmy specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (klasy IV - VI i ponadpodstawowe).

Badania i nadzory archeologiczne.

Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Rzeszowie prowadzi badania i nadzory archeologiczne.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Archeologicznego pod nr tel. 17/ 853 52 78 w. 25

Strony

Newsletter

Aktualne informacje i wydarzenia na Twojej skrzynce pocztowej

Współpraca medialna

Partnerzy