Wydarzenia

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Aktualności Muzeum

Piknik "Ze sztuką na Ty"

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie serdecznie zaprasza na pierwszy piknik rodzinny w ramach V edycji Muzealnego Wehikułu Czasu – „Ze sztuką na Ty” dnia 3 lipca br. w godz. 12:00-18:00 W programie warsztaty „Poczuj się artystą” – Martwa natura w technice kolażu” oraz „Torebkowy zawrót głowy”, a także prezentacja kolekcji 72 zabytkowych torebek zakupionych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dostawa wyposażenia do Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’ Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych części zamówienia.

V Muzealny Wehikuł Czasu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zaprasza dzieci i młodzież wraz z rodzicami do udziału we wspólnej, wakacyjnej podróży do przeszłości Muzealnym Wehikułem Czasu. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji w godz. 12:00 - 18:00

Wakacyjna oferta edukacyjna

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na nadchodzące wakacje.

"Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia".

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia". Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

Zakup obrazu Aleksandra Świeszewskiego

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie prezentuje nowy nabytek, obraz Aleksandra Świeszewskiego pt. "Krajobraz z sylwetką wiatraka", zakupiony dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Obraz wzbogaca wiodącą w regionie kolekcję dzieł najwybitniejszych malarzy polskich.

Informacja

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych realizuje projekt pod nazwą: „Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski”.

Monety polskie na terenie Królestwa Węgier od XVI do XVII wieku ze zbiorów Jósa András Muzeum w Nyíregyházie.

Kontakty polsko-węgierskie datują się od dawna i są powszechnie znane. Stanowią na arenie europejskiej dobry przykład przyjacielskich stosunków w wielowiekowej i bogatej w wydarzenia historii obu narodów.

„Jak to z tym pieniądzem było… - czyli historia pieniądza dla maluchów. Edycja czwarta”

Kolejna już czwarta edycji projektu "Jak to z tym pieniądzem było...- czyli historia pieniądza dla maluchów" stanowiąca kontynuację oferty edukacyjnej, dotycząca promowania wiedzy na temat historii pieniądza wraz elementami wiedzy ekonomicznej, która od trzech lat realizowana jest przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. W chwili obecnej wszystkie terminy zostały zarezerwowane !

Badania i nadzory archeologiczne.

Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Rzeszowie prowadzi badania i nadzory archeologiczne.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Archeologicznego pod nr tel. 17/ 853 52 78 w. 25

Strony

Newsletter

Aktualne informacje i wydarzenia na Twojej skrzynce pocztowej

Współpraca medialna

Partnerzy