„Przygotowania wielkanocne”

Grafika pt. „Przygotowania wielkanocne” została opublikowana w „Kłosach”.*  Twórcy J. Maszyński i E. Nicz zaprezentowali atrakcyjnie ujętą rodzimą rzeczywistość, gdyż odzwierciedlili charakter epoki. Rycina ukazuje „szeroko zakrojone” działania wielu osób, czyli przedświąteczne prace koncentrujące się wokół stołu, a także poza nim. W dziele widoczny jest „koloryt życia” typowy dla drugiej połowy XIX stulecia, Zarówno otoczenie, jak też przedstawione postacie w interesujący sposób „oddają” ówczesne polskie życie w zamożnym domu.

Należy podkreślić, że Święta to bardzo istotny czas, a Wielkanoc należy do uroczystości chrześcijańskich celebrujących zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Kwintesencję wielkanocnej atmosfery widz odnajdzie w pierwszoplanowej scenie prezentującej m.in. bogato zastawiony stół z tradycyjnymi świątecznymi wypiekami, barankiem oraz wystawnymi specjałami, charakterystycznymi dla tychże świąt. (Po długim poście niezwykle istotne dla Wielkanocy są specjalne dania i ciasta.)

Ponadto należy zaakcentować, że dzieło to odznacza się delikatną kreską, miękkim światłocieniem, a zróżnicowanie walorowe pozwala dostrzec głębię i materialność kompozycji.

M.S.

*„Kłosy” – to polski tygodnik ilustrowany, wydawany w Warszawie w latach 1865 – 1890, który był poświęcony literaturze, nauce, a także sztuce. Wśród autorów czasopisma byli m.in. nasi wielcy mistrzowie pióra, a z periodykiem współpracował artysta F. Kostrzewski oraz m.in. A. Wierusz – Kowalski i A. Bilińska, a także wybitny drzeworytnik J. Holewiński. (Twórca w tej technice reprodukował dzieła sobie współczesnych rodzimych artystów.) Ponadto w tamtym czasie kiedy nie istniało nasze państwo, pismo publikowało ważne informacje o aktualnych sprawach mających miejsce na ziemiach polskich.

Wpis promuje zbiór grafik artystycznych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

 

Grafika

J. Maszyński, E. Nicz, „Przygotowania wielkanocne”, II pol. XIX w., ksylograf/papier, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Skip to content