SKARB Z TRHOVIŠTE – WYJĄTKOWE ZNALEZISKO WYROBÓW BRĄZOWYCH Z EPOKI BRĄZU

Prezentowany obecnie w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie skarb odkryty został przypadkowo w 2017 roku w miejscowości Trhovište, kraj koszycki, Słowacja. W jego skład wchodzą dwa hełmy z napolicznikami, wykonane z blachy brązowej oraz dwa spiralne naramienniki, również wykonane z brązu. Znalazca wydobył zabytki i w 2018 roku przekazał do Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach, które jest organizatorem ekspozycji.
Hełmy grzebieniowe to niezwykle rzadkie znaleziska na terenie Europy – dość powiedzieć, iż znamy jeszcze tylko trzy analogiczne egzemplarze. Odkryto je w obrębie alpejskiej przełęczy Lueg, stąd określane są typem Lueg, datowanym na około 1200 r. p.n.e.
Hełmy z Trhovište, podobnie jak pozostałe znaleziska tego typu, były przedmiotami cennymi i cenionymi. Mogły być obiektem handlu, wymiany i z pewnością wyznaczały status społeczny właściciela – przedstawiciela elity ówczesnej społeczności.
Powody ukrycia tych przedmiotów – podobnie jak wszystkich innych skarbów – mogą być różne: od przyczyn ekonomicznych, politycznych, losowych (zagrożenie militarne, obawa przed kradzieżą) po religijne (dary dla bóstw).
Skarb udostępniony jest dla zwiedzających od 9 lutego 2024 r. – zapraszamy do zapoznania się z tymi efektownymi znaleziskami.

Skip to content